Hlavní obsah

Na některých oborech VŠ letos nebudou přijímací zkoušky

15. 5. 2020, 17:53

Uchazeči o vysokoškolské studium letos kvůli mimořádné situaci kolem koronaviru nebudou muset na některých oborech výjimečně skládat přijímací zkoušky. Tam, kde se uskuteční, budou většinou v pozdějších termínech než obvykle či se budou moci konat i přes internet. Konkrétní podoba zkoušek bude v jednotlivých částech škol odlišná a bude záležet na jejich rozhodnutí.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační fotografie

Článek

Termíny přijímaček začnou letos často v druhé polovině června, kdy někteří maturanti ještě nebudou mít hotové maturitní zkoušky.

Iniciativa Férové přijímačky na VŠ 2020 proto upozornila, že slovenští uchazeči o studium v ČR mohou být ve výhodě, protože na Slovensku letos maturitní zkoušky nebudou. Zástupci středoškoláků proto vyzvali vysoké školy, aby zajistily stejné podmínky pro přijímání Čechů a Slováků.

Středoškoláci chtějí férové přijímačky na VŠ. Uchazeči ze Slovenska mohou být zvýhodněni, tvrdí

Věda a školy

Vedení pražské Univerzity Karlovy (UK) podle jejího mluvčího Václava Hájka předpokládá, že přijímací zkoušky budou podobné jako v minulosti. Podle něj férově a transparentně ověřují znalosti a dovednosti uchazečů.

„Předpokládáme, že zájemci o studium na univerzitě se na studium, potažmo přijímací zkoušky, připravují dlouhodobě a kontinuálně, nikoliv až po složení maturitní zkoušky,” uvedl. O konečné podobě přijímacího řízení nicméně rozhodují samotné fakulty, dodal.

Foto: Milan Malíček, Právo

Symbol Univerzity Karlovy, budova pražského Karolina. Ilustrační foto

Například Fakulta humanitních studií UK tak nahradila zkoušku zadáním domácí práce, kterou mají uchazeči odevzdat do konce května. Katolická nebo husitská teologická fakulta budou na většinu svých bakalářských oborů přijímat bez zkoušek.

Mimořádnou situaci se chystají zohlednit i fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze. Podle její mluvčí Martiny Mlynářové některé části školy posouvají přijímací zkoušky na pozdější termíny, jiné se připravují na zkoušky přes internet a další zvažují i přijímání podle studijních výsledků ze střední školy. Jednotlivé fakulty podle ní oznámí podobu přijímacího řízení příští týden.

Podmínky přijímání se změnily také na České zemědělské univerzitě (ČZU) v Praze. S ohledem na letošní mimořádnou situaci podle prorektora Jiřího Remeše většina fakult rozhodla o prominutí přijímacích zkoušek. Podle něj lze říci, že by uchazeči z řad českých maturantů na ČZU neměli být v nevýhodě oproti svým slovenským protějškům.

Některé fakulty VUT přijmou do akademického roku 2020/21 prakticky všechny uchazeče o bakalářské studium.

Přijímačky zrušily rovněž některé části Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze. Stavební a strojní fakulta uchazečům o studium prominou zkoušku z matematiky. „Vzhledem ke změně podmínek přijímacího řízení fakulta očekává zvýšení zájmu o druhé kolo přijímacího řízení, do něhož se uchazeči mohou hlásit od 1. června až 31. července 2020. Přesto nehrozí, že by nebylo možné poptávku uchazečů uspokojit,” uvedla proděkanka stavební fakulty Zuzana Pešková.

VŠCHT neorganizuje přijímačky nikdy

Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) v Praze přijímací zkoušky neorganizuje ani v jiných letech,jak zmínil mluvčí Michal Janovský. Rozhodující pro přijetí na VŠCHT je podle něj prospěch ze střední školy. Jedinými změnami byl posun termínů podání přihlášek kvůli pandemii a možnost doložit namísto potvrzení lékaře čestné prohlášení, dodal.

Foto: VŠCHT

Budova VŠCHT v Praze

Také mimo hlavní město, kupříkladu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem, se letos některé přijímací zkoušky konat nebudou. V přijímacím řízení škola ověří pouze to, zda zájemce o studium má maturitní vysvědčení. Na některých fakultách se termíny přesunuly do druhé poloviny června, aby se nekryly s termíny maturitních didaktických testů.

I Univerzita Palackého v Olomouci změnila podobu přijímaček. Některé termíny byly posunuty především s ohledem na termíny maturit, u některých oborů jsou zkoušky zcela zrušeny, stejně tak nebudou uchazeči skládat ústní či talentové zkoušky. Podoba přijímacích zkoušek na školu, na kterou se letos hlásí 28 tisíc studentů, je v gesci jednotlivých fakult.

Posun termínů také v Moravskoslezském kraji

Ostravská univerzita bude posunovat termíny přijímacích zkoušek s ohledem na současnou situaci způsobenou nemocí covid-19 na období od druhého do čtvrtého červnového týdne. U bakalářských studijních programů k žádnému zjednodušení přijímacích zkoušek nedochází, u některých navazujících magisterských programů došlo ke změně podmínek přijímacích zkoušek,” sdělila za univerzitu Andrea Svobodová.

Foto: Denisa Doležalová, Právo

Historická budova Ostravské univerzity na Českobratrské ulici v centru Ostravy

Také Slezská univerzita v Opavě dle mluvčí Karin Martínkové plánuje posunutí termínu přijímacích zkoušek. „Nové termíny přijímacích zkoušek u studijních programů a oborů, kde je Slezská univerzita vyžaduje, budou s nejvyšší pravděpodobností stanoveny na konec měsíce června a začátek července. Uchazečům o studium budou nové termíny oznámeny minimálně 15 dní před jejich uskutečněním,” dodala.

On-line forma

Plzeňská Západočeská univerzita (ZČU) nic příliš měnit nebude. Většina fakult přijímačky vůbec nepořádá, nově je zrušila fakulta filozofická. Jen dvě z devíti fakult, pedagogická a zdravotnických studií, posunuly jejich termíny na červen a červenec. Ostatní tradičně přijímají uchazeče podle jiných kritérií, než jsou výsledky přijímaček.

Maturity budou od začátku června, vyhlásil Plaga. Přijímačky na SŠ krátce poté

Domácí

Univerzita Hradec Králové (UHK) kvůli koronaviru u některých oborů zrušila přijímací zkoušky úplně, u jiných přijímá všechny uchazeče a u dalších oborů rozhodují známky z vybraných předmětů či různé doklady o způsobilosti ke studiu. Některé fakulty přijímací zkoušky přesunuly do druhé poloviny června. Pokud to bude nutné a možné, škola přijímací zkoušky zajistí on-line formou.

Rozdílné přístupy v Brně

Co se týká Brna, tak na tamní Masarykově univerzitě (MUNI) rektor Martin Bareš už v březnu rozhodl o pozdějším konání testu studijních předpokladů, který je součástí přijímacího řízení na sedm z devíti fakult. Původní termín byl 25. a 26. dubna, nový termín je 20. a 21. června, přičemž společná část maturit se uskuteční od 1. do 3. června. Profilovou část maturit doporučuje ministerstvo uspořádat od 10. června.

Foto: Masarykova univerzita

Masarykova univerzita v Brně

MUNI se případné termínové kolize testu studijních předpokladů s maturitami neobává, testy se totiž píšou v sobotu a neděli.„Testy navíc netestují znalosti, ale schopnosti, takže uchazeči nemusí mít obavy, že by museli současně zvládnout více učiva,” řekla mluvčí univerzity Tereza Fojtová. Některé obory mohou přijímací zkoušku prominout, pokud se uchazeč úspěšně zapojil do středoškolské odborné činnosti či oborových olympiád.

Masarykova univerzita se rozroste o farmaceutickou fakultu, kterou získá od jiné školy

Věda a školy

Fakulta chemická, Fakulta podnikatelská či Fakulta strojního inženýrství Vysokého učení technického (VUT) v Brně se rozhodly zcela zrušit přijímací řízení. Do akademického roku 2020/21 přijmou prakticky všechny uchazeče o bakalářské studium.

Obor průmyslový design na strojní fakultě VUT vyžaduje i talentovou zkoušku, která se konala koncem dubna distanční formou. Fakulta architektury a fakulta výtvarných umění stihly talentové zkoušky ještě před započetím pandemie, uvedla mluvčí brněnské techniky Radana Koudelová.

Foto: VUT

Fakulta podnikatelská VUT

Také stavební fakulta prominula přijímací řízení všem uchazečům s výjimkou programu architektura pozemních staveb, kde se talentové zkoušky i odborná rozprava konají distanční formou, například prostřednictvím Skype. Fakulta informačních technologií přijímá uchazeče na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek od společnosti Scio.

Na brněnské Mendelově univerzitě budou letos převládat elektronické testy z domova, některé fakulty budou studenty nabírat podle průměrů známek ze středních škol.

Pět ze sedmi fakult Univerzity Pardubice letos kvůli koronavirové epidemii nepořádá přijímací zkoušky. Na některé obory se navíc maturanti mohou přihlásit až do konce června.

Foto: archív Univerzity Pardubice

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Taktéž některé fakulty Jihočeské univerzity (JU) v Českých Budějovicích letos zruší přijímací řízení. Naopak rovněž tamní Vysoká škola technická a ekonomická (VŠTE) zachová původní termíny.

Přijímací řízení na Technickou univerzitu v Liberci (TUL) je bez osobní účasti studentů. Většinou rozhodují výsledky ze střední školy, případně ze Scio testů. Osobně nemusí ke zkoušce ani zájemci o studium oděvního návrhářství, kde je součástí talentová zkouška, letos stačí zaslání portfolia prací.

Zákon umožňuje podmíněné zapsání studentů s tím, že maturitní vysvědčení, případně bakalářský diplom u magisterského studia, dodají po začátku akademického roku. „V případě liberecké univerzity do 15. října,” uzavřel její mluvčí Radek Pirkl.

Reklama

Související články

Fakulta strojní ČVUT mírní přijímačky

31. 3. 2020, 16:23

Fakulta strojní Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze kvůli karanténě mění podmínky přijímacích zkoušek. Podle děkana Michaela Valáška je třeba...

Výběr článků