Hlavní obsah

Ministr školství Dobeš ocenil za vědu a výzkum lékaře, fyzika a filozofa

24. 11. 2010, 14:39 – Praha
Právo, ťas

Ceny ministra školství za vědu a výzkum získal letos lékař Karel Smetana, fyzik Jaromír Fiurášek a filozof Erazim Kohák. Zvláštní ocenění za monografii Nové jevy v právu na počátku 21. století pak včera na ministerstvu převzal tým pěti autorů, za publikaci o Jiřím z Poděbrad byl oceněn historik Jiří Kuthan.

Článek

„Ocenění si nesmírně vážím, ale je potřeba zdůraznit, že ocenění nevnímám jako své osobní, ale patří celému vědeckému týmu z Katedry optiky,“ komentoval svůj úspěch Jaromír Fiurášek. Zároveň dodal, že ocenění je uděleno za dlouhodobou činnost celého týmu v průběhu několika let a nikoliv pouze za nejnovější úspěchy. Mezi ty rozhodně patří významný pokrok ve vývoji bezšumového kvantového zesilovače.

Za mimořádné výsledky výzkumu v oblasti kvantové fyziky, optiky a optoelektroniky, které vedly k návrhu a implementaci metod pro potlačení šumu v kvantové komunikaci a stanovení optimálních schémat pro kopírování kvantové informace, byl také Fiurášek oceněn.

Ceny za výzkum kmenových buněk i globální humanitu

Cena pro profesora Smetanu z 1.lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla udělena za jeho výzkum kmenových buněk za účelem léčby nádorových onemocnění. Výsledky své práce v této oblasti si nechal patentovat a nyní se využívají při biologické léčbě nádorů.

Filozof Kohák z Filosofického ústavu Akademie věd ČR získal cenu za své dílo Hearth and Horizon:Cultural Identity and Global Humanity in Czech Philosophy (Domov a dálava: kulturní totožnost a globální humanita v české filosofii). V ní bilancoval dvě století novodobé české národní totožnosti s důrazem na filozofické myšlení a definoval novou národní a kulturní českou identitu.

Jak se mění právo v 21. století

Za pětisvazkovou monografii Nové jevy v právu na počátku 21. století dostal zvláštní uznání tým Michala Tomáška, Aleše Gerlocha, Pavla Šturmy, Moniky Pauknerové a Karla Malého. V rozsáhlém díle se podrobně věnovali vývoji práva soukromého i veřejného, zkoumali také, jak se na utváření nového práva podílí historická zkušenost a další impulzy.

Zvláštní ocenění ministra školství si odnesl také historik Kuthan z Katolické teologické fakulty UK za svou publikaci Královské dílo za Jiřího z Poděbrad a dynastie Jagellonců. Zabývá se v ní odkazem panovníků té doby, rozvojem architektury a umění.

Reklama

Výběr článků