Hlavní obsah

Ministerstvo doporučilo pro vysvědčení slovní či kombinované hodnocení

14. 6. 2021, 16:24 – Praha

Na závěrečném vysvědčení tohoto školního roku by měly školy, s ohledem na výuku na dálku, využít spíš než známek slovního hodnocení, případně kombinace obou způsobů hodnocení. Podobně jako i v pololetí jim to doporučilo ministerstvo školství. Omezený rozsah probraného učiva kvůli distančnímu vzdělávání by podle něj neměl být důvodem k nehodnocení. Vysvědčení by mělo zohledňovat i to, jak žák doma pracoval.

Foto: Aleš Fuksa, Právo

Ilustrační snímek z loňska.

Článek

Doporučení k tvorbě závěrečného vysvědčení poskytlo ministerstvo školství školám při jejich znovuotevření v dubnu. Opakuje v něm podobné zásady tvorby hodnocení jako už v předešlém pololetí.

Měly by vycházet nejen z míry dosažených znalostí, ale přihlédnout také třeba k aktivitě dětí při distanční výuce, plnění zadaných úkolů, vytrvalosti či ke schopnosti organizovat si vlastní čas.

Ministr Vojtěch: Výuka bez respirátorů bude možná v dalších třech krajích

Domácí

Na vysvědčení budou možné známky, slovní hodnocení i kombinace obou způsobů. MŠMT ale doporučilo využít zejména slovního hodnocení, případně známek v kombinaci se slovním hodnocením. Vhodné je podle úřadu především u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či u dětí z nepodnětného prostředí, které se moc nedařilo do výuky na dálku zapojovat.

„Případný neúspěch či stagnace může mít v takovém případě příčiny, které samotný žák není schopen ovlivnit,“ vysvětlili zástupci resortu.

Tři dívky z Táborska ignorovaly on-line výuku, policie obvinila rodiče

Krimi

Pokud žáci měli dostatečné podmínky pro distanční vzdělávání, a přesto se ho neúčastnili, pak by to škola podle ministerstva měla v hodnocení rovněž uvést.

Při hodnocení tělocviku nebo hudební výchovy, které byly kvůli epidemii výrazně omezené, má hodnocení vycházet ze zapojení se do aktivit, které se konat mohly. Úřad zde opět doporučil hodnotit zejména slovně.

Na pololetním vysvědčení převládaly známky

V pololetí přitom podle České školní inspekce (ČŠI) navzdory doporučení ministerstva na vysvědčení jednoznačně převládala klasifikace, tedy tradiční hodnocení známkami.

Školy rozdaly pololetní vysvědčení, některé hodnotily jen slovně

Domácí

Slovní či kombinované hodnocení využila podle průzkumu inspekce v aspoň některých třídách asi čtvrtina škol. Velká část z nich ale takto hodnotila už dříve. Změnu v přístupu k závěrečnému hodnocení provedlo 15 procent základních škol a méně než desetina procenta středních škol. V případě ZŠ šlo ve třetině případů o zavedení kombinovaného nebo slovního hodnocení ve všech třídách, ve zbytku šlo jen o některé třídy.

Do budoucna uvažuje o slovním hodnocení dalších asi šest procent základních škol, uvedla inspekce.

Ministerstvo školství rozdělí školám na doučování dětí až 250 milionů korun

Domácí

Pravidla pro hodnocení žáků jsou součástí školního řádu každé školy, schvaluje je školská rada. V případě, že škola slovní hodnocení ukotveno ve školním řádu nemá a chtěla by ho nově využívat, musí školní řád upravit.

Pro účely přijímacích zkoušek na střední školy mají pak základní školy podle školského zákona povinnost převést slovní hodnocení na známky. Školy také musí převést slovní hodnocení do klasifikace nebo obráceně, pokud žák přestupuje na školu, která hodnotí odlišně.

Anketa

Co preferujete na školním vysvědčení?
známky
81,9 %
slovní hodnocení
12,7 %
kombinaci obojího
5,4 %
Celkem hlasovalo 612 čtenářů.

Reklama

Související články

Výběr článků