Hlavní obsah

Látka na léčbu leukémie získala americký patent

6. 6. 2023, 15:47 – Brno

Americký patent získala látka testovaná vědci v Brně pro léčbu několika typů leukémií, včetně chronické lymfatické leukémie, což je nejčastější forma tohoto onemocnění u dospělých. Odborníci zjistili, že lze při boji s ní využít tzv. GAB1 inhibitory. Pro vývoj léčiva a jeho testování na pacientech je nutný další výzkum.

Foto: Masarykova univerzita Brno

Marek Mráz se zabývá se svým týmem léčbou leukémie

Článek

Objev, popsaný týmem Marka Mráze, působícího na Masarykově univerzitě i ve Fakultní nemocnici Brno, je však milníkem.

„Popsali jsme důležitou část biologie nádorových buněk a možnost využití GAB1 inhibitorů v léčbě hematologických malignit (zhoubných nádorů – pozn. red.). GAB1 inhibitory jsou schopné v laboratorních podmínkách usmrtit nejen buňky chronické lymfatické leukémie, ale také několika jiných typů leukémií a lymfomů, což zvyšuje atraktivitu jejich dalšího vývoje,“ řekl Právu Mráz.

Nádorové buňky mohou být proti běžné léčbě zcela odolné

Chronická lymfocytární leukémie patří mezi nejčastější typy leukémie v Evropě. V Česku jí ročně onemocní asi 600 lidí. Při tomto nádorovém onemocnění krve se nekontrolovatelně množí jeden typ imunitních buněk, které by měly tělo chránit. Jde o B-lymfocyty, jež běžně brání tělo před patogeny tím, že vytvářejí protilátky. V léčbě se využívají cílená léčiva.

Třináctileté Britce s leukémií zachránila život inovativní léčba

Problém je v tom, že nádorové B-lymfocyty nacházejí způsob, jak se na léčbu adaptovat a mohou být proti ní zcela odolné. Mrázův tým využívá inhibitory GAB1 proteinu, které bráním buňkám přesouvat se mezi různými částmi těla a také přežívat v krvi pacientů.

„Současná verze GAB1 inhibitorů vyžaduje výrazné vylepšení stran specificity a farmakokinetických vlastností. Chtěli bychom mít časem nový inhibitor, jenž je zcela specifický vůči cílové GAB1 molekule,“ uvedl k dalšímu výzkumu Mráz. Jeho tým působí na vědeckém pracovišti Ceitec Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnici Brno.

Zisk amerického patentu je důležitý hned z několika důvodů: je nezbytnou podmínkou při vývoji nových léčiv ve spolupráci s farmaceutickými firmami, zároveň zajišťuje monopol na využívání GAB1 inhibitorů jako léčiva na území USA pro univerzitu i nemocnici.

Češi získali dva americké patenty pro technologii na diagnostiku srdce

„Biologický oděv“. Vědci vypěstovali 3D kůži ve tvaru ruky

Reklama

Výběr článků