Hlavní obsah

Hospodářská komora ČR pomůže s exportem

13. 6. 2011, 19:05
Novinky, Karel Kvapil

Informovat české podnikatele o možnostech vývozu do zahraničí, zvýšit konkurenceschopnost malých a středních firem a podpořit je v jejich úsilí o uplatnění na zahraničních trzích. To je cílem série proexportních seminářů, které od poloviny června v jednotlivých regionech uspořádá Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu.

Foto: Profimedia.cz

České firmy by se při vývozu neměly orientovat jen na země EU, ale i na perspektivní mimoevropské trhy.

Článek

Smyslem projektu, který odstartuje 15. června seminářem v Karlových Varech, je také zvýšit podíl exportu s vyšší přidanou hodnotou. Vývoz z ČR stále z více než 80 % směruje do zemí EU a jeho dominantní část tvoří stroje a dopravní prostředky.

Orientace nejen na EU

„Pro dlouhodobé zajištění prosperity tuzemského hospodářství je nezbytné, aby se české firmy při vývozu neorientovaly jen na země EU, ale aby se svými výrobky a službami více zaměřily i na perspektivní mimoevropské trhy typu Indie, Číny, Argentiny, Brazílie nebo Ruska,“ upozorňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek.

Právě jeho ministerstvo teď dopracovává Strategii konkurenceschopnosti ČR a novou Exportní strategii, které chtějí českým exportérům s dosažením těchto cílů pomoct.

Komu jsou proexportní semináře určeny, upřesňuje ředitel zahraničního odboru Hospodářské komory ČR David Füllsack: „Experti na seminářích poskytnou užitečné informace a rady jak stávajícím exportérům, kteří mají zájem svůj export rozšířit, tak těm firmám, které o možnostech své produkty vyvážet teprve uvažují.“

Co budou semináře obsahovat

Zástupci firem se na celodenních seminářích mohou dozvědět užitečné rady jak v exportu postupovat, např. při volbě teritoria, výběru a oslovení potenciálních klientů, při výběru marketingových nástrojů a realizaci marketingových aktivit.

Přední čeští odborníci účastníky seminářů seznámí mj. s existujícími formami podpory českého vývozu ze strany Hospodářské komory ČR, státu a dalších institucí, včetně možností financování exportu státem i soukromým sektorem.

Projekt vyvrcholí v Praze

Celý projekt seriálu proexportních seminářů vyvrcholí zářijovou konferencí v Praze, na které by měli přední čeští odborníci, zástupci státu i podnikatelské veřejnosti, mj. i na základě poznatků nasbíraných při této sérii exportních seminářů, zhodnotit stav a perspektivy českého exportu.

Informace o projektu jsou zveřejněny na www.komora.cz/exportniseminare.

Místo a termín konání proexportních seminářů v regionech:

• 15.6. 2011 Karlovy Vary, hotel Thermal

• 16.6. 2011 Jihlava, hotel Gustav Mahler

• 21.6. 2011 Plzeň, sídlo krajské Hospodářské komory (Teslova 3,Plzeň)

• 23.6. 2011 Brno, sídlo regionální Hospodářské komory Brno

Reklama

Související témata:

Výběr článků