Hlavní obsah

Firmy nevyužívají potenciál žen

10. 11. 2016, 13:43
Právo, kil

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků je závažnou bariérou růstu české ekonomiky. Jednou z příčin tohoto stavu je nedostatečné využití potenciálu žen, jejichž zaměstnanost výrazně zaostává za zaměstnaností mužů. Jsou také hůře placeny, ačkoli například z vysokých škol vychází 60 procent mladých žen s lepšími studijními výsledky, než mají jejich mužští kolegové. Rozdíl v odměňování žen a mužů činí v rámci Evropské unie 16,1 procenta, v ČR je tento rozdíl 22,1 procenta a je tak třetí nejvyšší z celé EU.

Foto: Petr Horník, Právo

Eurokomisařka Věra Jourová

Článek

O možnostech, jak zlepšit postavení žen na pracovním trhu, jednali v uplynulých dnech účastníci kulatého stolu pořádaného Svazem průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) pod názvem „Diverzita ve firmách: Potenciál žen jako faktor růstu“.

„Evropa přichází ročně o 320 miliard eur (zhruba 8,6 triliónu Kč), protože nejsou vytvořeny podmínky pro ženy, aby sladily svůj pracovní a soukromý život. Ženy představují pro byznys obrovský potenciál, vnášejí do něj nové pohledy a životní zkušenosti a často pozitivně ovlivňují firemní kulturu,“ zdůraznila eurokomisařka Věra Jourová, která na setkání prezentovala iniciativy Evropské komise na podporu zaměstnanosti žen.

V ČR se podporuje princip dobrovolnosti

Evropská komise již přijala novou genderovou strategii na léta 2016–2019 a nastavila několik priorit, mezi něž patří vyšší zapojení žen na trhu práce a snížení rozdílu mezi platy žen a mužů. SP ČR ale nepodporuje tlak komise na závaznou regulaci v oblasti diverzity a upřednostňuje princip dobrovolnosti.

„Byznys moc nefandí regulacím a zásahům do podnikových politik. Musí sám dospět k závěru, že politika diverzity přináší do firem kreativitu a inovativní přístupy, a že tak přispívá k jejich růstu a konkurenceschopnosti,“ prohlásil první viceprezident SP ČR Jan Rafaj.

Příkladem dobré praxe zaměřené na diverzitu, ať již genderovou, či věkovou, je Česká spořitelna. Ta společně s celou skupinou Erste chce mít do roku 2019 v top managementu až 35 procent žen.

Reklama

Související články

Výběr článků