Hlavní obsah

EU volá po opatřeních, která umožní lidem pracovat až do dosažení důchodového věku

7. 10. 2015, 8:00
Novinky, kil

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EU potvrdil v těchto dnech závěry zprávy o přiměřenosti důchodů. Ze zprávy vyplývá, že důchodové systémy EU mohou zajistit přiměřené důchody pro budoucí generace důchodců, jestliže členské státy dokáží prosadit účinná opatření, která umožní lidem pracovat až do dosažení zákonem stanoveného věku odchodu do důchodu.

Foto: Profimedia.cz

Úspěch reforem bude ve velké míře záviset na schopnosti starších pracovníků setrvat v zaměstnání.

Článek

„Musíme především dostatečně investovat do dovedností a zdraví, aby lidé mohli využívat pracovních příležitostí. Rovněž musíme být solidární s těmi, kteří nemohou pracovat a musí se před dosažením věkové hranice pro odchod do důchodu spoléhat na dávky v nezaměstnanosti nebo dávky v invaliditě.“ komentovala závěry zprávy komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Ženy mají nižší penze

Výši důchodů v jednotlivých členských státech rovněž poznamenávají přetrvávající rozdíly mezi muži a ženami. Ženy jsou chudobou ohroženy více než muži, neboť mají nižší důchody v důsledku nižších mezd a kratšího pracovního života souvisejícího s jejich pečovatelskými povinnostmi. V celoevropském průměru jsou důchody žen o 40 procent nižší než důchody mužů. Tyto rozdíly lze snížit, ale často bude třeba vyvinout dlouhodobé politické úsilí a zkombinovat politiky rovných příležitostí v různých oblastech předtím, než lidé dosáhnou věku odchodu do důchodu.

Odvádět příspěvky na důchod alespoň 40 let.

V budoucnosti bude podle závěrů zprávy důstojná výše důchodu stále více záviset na tom, zda lidé pracovali po celou dobu pracovního života a odváděli důchodové příspěvky po dobu 40 až 45 let. V některých členských státech bude udržení příjmů po odchodu do důchodu stále závislejší na soukromých poskytovatelích prostřednictvím systémů zaměstnaneckých penzijních fondů nebo osobního penzijního pojištění. „Členské státy spolu musí úzce spolupracovat na problematice doplňkových důchodů, včetně otázky jejich dostupnosti, zavádění a pokrytí,“ zdůrazňuje zpráva.

Posílit schopnost starších pracovat

Nedávné penzijní reformy oddálily hranici důchodového věku a omezily možnost odchodu do předčasného důchodu. Úspěch těchto reforem bude ve velké míře záviset na schopnosti starších pracovníků setrvat v zaměstnání, jak se důchodový věk bude zvyšovat. Proto bude podle závěrů uvedeného dokumentu velice důležité vybavit pracovníky nezbytnými dovednostmi a poskytnout jim také zdravotní a sociální péči, aby s postupem let byli stále schopni pracovat.

Reklama

Související témata:

Výběr článků