Hlavní obsah

EU chce prosadit novou vizi vzdělávání

17. 9. 2015, 12:00
Novinky, kil

Evropská komise navrhla v uplynulých dnech posílit spolupráci na evropské úrovni v oblasti vzdělávání a odborné přípravy do roku 2020. V rámci boje proti radikalizaci mladých v souvislosti s letošními útoky v Paříži a v Kodani se v návrhu společné zprávy Komise a členských států doporučuje, aby evropské systémy vzdělávání a odborné přípravy byly sociálně inkluzivnější.

Foto: Profimedia.cz

Zaměstnanost mladých lidí je hlavní prioritou.

Článek

Mezi nové priority patří zlepšení vyhlídek na nalezení zaměstnání, zlepšení individuálních dovedností a vytvoření otevřeného, inovativního a digitálního učebního prostředí. Zároveň je kladen důraz na základní hodnoty rovnosti, nediskriminace a aktivního občanství.

Zesílit boj proti sociálnímu vyloučení

„Všichni mladí Evropané čelí stejným problémům, které vyžadují nalezení společného řešení. Hrozba radikalizace poukazuje na okamžitou nutnost zlepšit možnosti vzdělávání ve všech komunitách společnosti. Spolu s ministry školství zvýšíme své úsilí v omezení předčasného ukončování školní docházky, v boji proti sociálnímu vyloučení a v podpoře existence různorodých tříd v celé Evropě,“ prohlásil komisař EU pro vzdělávání, kulturu, mládež a sport Tibor Navracsics.

Zaměstnanost mladých je prioritou

Rovněž podle komisařky EU pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenové je zaměstnanost mladých lidí hlavní prioritou. „Lepší spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy přispěje ke zvýšení úrovně dovedností a kompetencí, čímž se napomůže k odstranění nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi a zároveň se tak podpoří mladí Evropané, aby úspěšně vstoupili na trh práce.“

Strategický rámec programu Education and Training 2020 (ET 2020) zahrnuje všechny formy učení na všech úrovních procesu celoživotního vzdělávání včetně vzdělávání v raném dětství a ve školách až po vysokoškolské vzdělávání, ale i odborné vzdělávání a přípravu a vzdělávání dospělých.

Reklama

Související témata:

Výběr článků