Hlavní obsah

Důležitou součástí řízení je štěstí

18. 9. 2015, 8:00
Právo, Antonín Jakubše

Může se zdát poněkud nepatřičným mluvit v tématu „co firmy potřebují k úspěchu“ o štěstí. Ale protože o firmách rozhodují lidé, ať už jsou to majitelé, manažeři nebo další zaměstnanci, a protože štěstí ovlivňuje všechno, co lidé dělají, je to nepochybně fenomén, který sem patří.

Foto: Profimedia.cz

K zaslouženému úspěchu je potřebná i nezbytná dávka štěstí.

Článek

Štěstí je obtížně uchopitelný pojem, nepatří do kategorie racionálně ověřitelných faktů. Ale kdo z nás nezažil situaci, kdy si řekl nebo alespoň pomyslel „dnes jsem měl, anebo neměl, štěstí“.

Základním stavebním kamenem, který je nutným předpokladem budoucího úspěchu, je nadprůměrná pracovitost a nasazení

Začíná to už od dětských let ve škole, kdy jsme opravdu všechno uměli, až na tu jedinou otázku, kterou jsme naneštěstí dostali. A fenomén štěstí nás provází dál v běžném životě, v tom, co děláme, ať už se živíme prací, sportem nebo jinak. K úspěchu zkrátka štěstí potřebujeme.

Jít štěstí naproti

Je toho pochopitelně mnohem víc, co je nezbytné pro dosažení úspěchu. Na počátku musí být nadprůměrná pracovitost, nadání, patří sem i pozitivní myšlení, sebevědomí, intuice a při naplnění těchto základních předpokladů může do hry vstoupit i štěstí. Tady bezezbytku platí známé úsloví, že štěstí musíme jít naproti.

Antonín Jakubše

Základním stavebním kamenem, který je nutným předpokladem budoucího úspěchu, je nadprůměrná pracovitost a nasazení. Těmito vlastnostmi se odlišují od ostatních ti, kdo opravdu v životě dosahují pracovních nebo sportovních úspěchů. Majitelé úspěšných firem v době, kdy své firmy zakládali a postupně budovali, trávili prací podstatně více času než jejich zaměstnanci. Stejně tak manažeři, vedoucí pracovníci, specialisté či výjimeční odborníci – pokud se chtějí odlišit od těch ostatních, musí více pracovat, musí více znát a musí více umět.

S talentem se rodíme

V životě existuje určitá nespravedlnost. Každý člověk si s sebou na svět přináší určité dary, na nichž nemá jakoukoliv zásluhu. Mezi tyto dary patří i tzv. vrozené vlohy, tedy nadání. Někdo ho má, jiný nikoli. Někdo má talent pro hudbu či pro herectví, jiný pro malování, další pro to, aby byl skvělým chirurgem, jiný má zase nadání pro sport. A někteří mají vlohy pro to, aby byli dobrými šéfy, ať už v pozici majitelů firem, anebo vysokých manažerů.

Talent nelze ničím nahradit. Ani zvýšeným úsilím, ani větší snahou a pílí. Buďto máte nadání kupříkladu pro běh a k tomu i nezbytné tělesné dispozice, a pokud máte i potřebnou vůli na sobě tvrdě pracovat, pak máte velmi dobré šance být úspěšní. Nejinak je tomu i v podnikání a v managementu. Buďto máte určité specifické nadání a k tomu jste velmi pracovití a pak máte šanci být úspěšní ve vedení firmy a týmů zaměstnanců, anebo tento dar nemáte. ¨

Pozitivní myšlení.

Člověk, který má dar pozitivního myšlení, nepochybně snáší obtíže a překážky každodenního života lépe než ten, kdo je svým naturelem spíše pesimistou. Při pozitivním myšlení se lidem snáze hledají řešení obtížných či krizových situací, protože v sobě mají zakódovanou vůli k překonávání překážek. Pozitivní myšlení je spolu s intuicí – schopností vybrat to nejlepší řešení – nepochybně potřebným předpokladem, aby člověk mohl být dobrou vůdčí osobností. Lidem ti, kdo pozitivně přemýšlejí, imponují a jsou ochotni je následovat.

Potřebné sebevědomí

Zdravá míra sebevědomí je potřebnou součástí každého lidského konání. Ať nastupujete na tenisový kurt proti silnému soupeři, nebo zahajujete komplikovanou operaci srdce. Víru ve vlastní schopnosti, tedy sebevědomí, přinášejí zkušenosti. To platí pro jakoukoliv lidskou činnost. Nezaměňujme ale zdravé sebevědomí s hloupou arogancí, nadutostí či povýšeným chováním.

Bez štěstí to nejde

Být úspěšným majitelem firmy nebo vysokým manažerem vyžaduje – vedle obrovské míry pracovitosti, dobrých nápadů atd. – také velkou dávku štěstí. To platí už u výběru vhodných zaměstnanců. Vybíráte lidi na základě životopisů a hodnocení, ale do jejich hlav nevidíte a musíte mít notnou dávku štěstí, abyste vybrali ty správné – pracovité, schopné, loajální.

Příklad: jedna z nejstarších britských bank Baring Brothers zkrachovala vinou zaměstnance, makléře, který v pobočce banky v Singapuru riskantními obchody způsobil ztráty převyšující aktiva banky. Nebo máte dobré produkty, které dodáváte svým obchodním partnerům, a musíte mít štěstí, aby ti pro vás nejdůležitější a největší nezkrachovali, nezůstali vám dlužní a nestáhli vás s sebou do problémů.

DESATERO ÚSPĚŠNÉ FIRMY (10)

Autorem seriálu je manažer, který v posledních dvaceti letech pracoval ve vedení soukromých i státem vlastněných firem, mj. jako prezident ČSA (1994–1999) a AERO Vodochody (2001–2005) – obě společnosti vyvedl z několikaletých finančních ztrát k ziskům v řádu stovek miliónů korun. Má bohaté manažerské zkušenosti z působení ve společnostech se zahraniční účastí a sám několik let v zahraničí pracoval.

A tak je to v životě se vším. Ke všemu, co umíte a znáte, potřebujete navíc nezbytnou dávku štěstí, abyste dosáhli zaslouženého úspěchu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků