Hlavní obsah

Češi se v Izraeli podíleli na objevu chrámu. Podobá se popisu z Bible

16. 12. 2021, 15:27 – Praha

Čeští archeologové se v Izraeli podíleli na odkrytí zbytků starověkého chrámu, o kterém nejsou písemné zmínky. Je podobný biblickému popisu Šalomounova chrámu, jenž se podle tradice měl nacházet na sedm kilometrů vzdálené Chrámové hoře v centru Jeruzaléma.

Foto: David Rafael Moulis

Tel Moca – nádvoří s oltářem a chrám

Článek

Stavba, jejíž základy vědci objevili v lokalitě Tel Moca, je jediná svého druhu v oblasti jižního Kanaánu z doby železné, tedy období 10. až 6. století př. n. l.

Lokalita Tel Moca leží nedaleko Jeruzaléma a výzkum se zde koná od roku 2019 v projektu, kterého se účastní vědci z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF UK) v Praze, Univerzity v Tel Avivu a Univerzity v Osnabrücku.

O odkrytí ojedinělého chrámu na čtvrteční tiskové konferenci informovali vedoucí českého týmu z ETF UK Filip Čapek a člen expedice Martin Prudký, vedoucí katedry Starého zákona ETF.

Zkáza Sodomy a Gomory zřejmě není výmysl. Vědci odhalili stopy po úderu z kosmu

Věda a školy

„Je to chrám, který odpovídá takzvanému Prvnímu, nebo také Šalomounovu chrámu, který je znám pouze z biblických textů. A je to první chrám a jediný chrám, který byl odkryt v oblasti jižního Kanaánu,“ zmínil na tiskové konferenci rektor UK Tomáš Zima.

Biblické příběhy „mohou mít věcný základ“

Podle vědců je objevení chrámu důkazem, že biblické příběhy mohou mít věcný základ, ale lišit se svým popisem. Základy chrámu totiž vědci odkryli asi sedm kilometrů od dnešního centra Jeruzaléma, kde měl podle Bible od 9. století před naším letopočtem stát chrám vybudovaný králem Šalomounem.

Svatyně v lokalitě Tel Moca ale podle archeologů prokazatelně fungovala jako náboženské centrum ve stejné době, a je proto nepravděpodobné, že by sedm kilometrů nedaleko paralelně fungoval chrám popisovaný v Bibli. O chrámu v Tel Moce se ale Bible nezmiňuje.

Foto: David Rafael Moulis

Nad místem objevu vede most dálnice, která spojuje pobřeží Izraele s Jeruzalémem.

Nad místem objevu vede nyní most dálnice, která spojuje pobřeží Izraele s Jeruzalémem. Kromě základů chrámu jsou tam zbytky nádvoří a odpadních jam, popela u oltáře či obětního stolu. V blízkosti chrámu se nacházela starověká sila.

Vědci zatím podle Čapka nemají jasno, jak souvisela s funkcí chrámu. Některé stavební prvky podle nich naznačují, že v místech možná byla dříve ještě starší svatyně.

Výzkum funkce sošek

Dále zkoumat budou archeologové také funkci řady nalezených sošek z konce 10. či začátku 9. století před naším letopočtem. Jde podle nich o nejstarší nalezené sošky tohoto typu v Judsku, za nejvýznamnější z nich považují zobrazení koníka.

Foto: David Rafael Moulis

Nález sošky koníka

„Na některých stavebních kamenech zůstala také zobrazení starších božstev,” poznamenal Prudký.

„Ukazuje nám to, že pohled, který jsme dosud měli na judský kult, se bude postupně měnit. Doposud jsme pracovali s teorií, že tento chrám byl zasvěcen Hospodinu, ale můžeme říct, že není vyloučeno, že na počátku té doby železné II byla ve svatyni uctívána i starší božstva,“ doplnil další člen expedice z ETF UK David Rafael Moulis.

Izraelci po 60 letech odhalili další svitky od Mrtvého moře

Věda a školy

Dalšího zkoumání se budou účastnit vedle archeologů také odborníci na starověké texty a ikonografii. Výzkum v Izraeli by měl pokračovat i příští a přespříští rok.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Vedoucí českého týmu ETF UK Filip Čapek

UK a Centrum biblických studií Akademie věd ČR se podílejí na archeologickém výzkumu v Izraeli již deset let. Zúčastnilo se ho dosud zhruba sto akademických pracovníků a studentů.

Foto: Roman Vondrouš, ČTK

Rektor UK Tomáš Zima (vpravo) a člen expedice, vedoucí katedry Starého zákona ETF UK Martin Prudký

Reklama

Související články

Výběr článků