Hlavní obsah

Zlínská galerie vystaví díla rodáka Svatopluka Slovenčíka

13. 1. 2014, 12:46
Novinky, Michaela Mitáčková

Osmdesáté výročí narození význačného malíře Svatopluka Slovenčíka (1934 –1999) si letos připomene také Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně. U příležitosti tohoto jubilea galerie připravila rozsáhlou výstavu nazvanou Retrospektiva, která představí šíři a význam autorovy tvorby.

Foto: archiv Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Obraz Svatopluka Slovenčíka - Ateliér, 1981, kombinovaná technika, papír, 75 x 58,5 cm

Článek

Výstava začne vernisáží v hlavním výstavním prostoru galerie ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v úterý 14. ledna v 17 hodin. Veřejnosti bude expozice přístupná do 9. února, poté se přesune do Prahy.

Svatopluk Slovenčík, vyjma doby studií, trvale žil a tvořil v rodných Malenovicích (Zlín). Těžiště výstavy spočívá jednak v obrazech, které se nachází ve sbírce galerie, v pozůstalosti rodiny a v mnoha sbírkách soukromých, jednak v obsáhlém souboru experimentálně pojatých kombinovaných kreseb, koláží, materiálových asambláží, eternitů i térových papírů.

Významně činný byl Svatopluk Slovenčík i jako výtvarný pedagog. Od roku 1987 učil na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti a zároveň od roku 1994 na nově zřízené Zlínské škole umění. Nejenže inspiroval mnoho adeptů umění, ale vznik školy, volně navazující na tradice Baťovy Školy umění ve Zlíně, dokonce spoluinicioval.

K základnímu okruhu témat děl Svatopluka Slovenčíka náleží především části interiérů a ateliérových zátiší. „Tyto důsledně stylizované, věcně a v plochách cítěné obrazové kompozice začal vytvářet již na sklonku studií na pražské Akademii výtvarných umění v letech 1967–1968. Od poloviny 70. let zájem rozšířil rovněž na figurální motivy a na drobné divadelní scény, budované dynamicky v hutných barevných hmotách blízkých abstrakci,“ uvedla kurátorka výstavy Pavlína Pyšná.

Na přelomu 70. a 80. let začaly vznikat první rozsáhlé série kombinovaných kreseb, koláží, kvašů i materiálových asambláží. Kromě autorových tradičních témat se jednalo o zaujetí částmi staveb, lešení či rytmem ulic města Zlína. Závěrečná léta jeho tvorby reprezentují tzv. monochromy nebo též eternity a malířsky pojednané térové papíry či obrazové kompozice s neonovými trubicemi.

Premiéra výstavy se uskuteční v hlavním výstavním prostoru Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně ve 14. budově 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Záštitu nad ní převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Výstava poté bude v obměněné podobě pokračovat v Topičově Klubu v Praze a následně v menším rozsahu také v Olomouci. Doprovází ji katalog s odborným textem historika umění Ludvíka Ševečka, předního znalce díla Svatopluka Slovenčíka, s nímž ho pojilo mnohaleté přátelství.

Reklama

Související témata:

Výběr článků