Hlavní obsah

Zdravotnické záchranné služby česko-bavorského pohraničí zintenzivňují spolupráci

14. 3. 2017, 9:37
Novinky, Alena Lochmannová

Od července loňského roku probíhá řešení mezinárodního projektu Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb. Jeho základní myšlenkou je dosažení trvalé spolupráce záchranných zdravotnických služeb Bavorska a Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje.

Foto: FZS ZČU

Součástí projektu jsou cvičení událostí s výskytem zraněných či zdravotně postižených osob.

Článek

Projekt by měl přispět k vytváření podmínek pro rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc urgentně nemocným osobám a to jak v individuálních, tak i v hromadných případech.

I přesto, že Česká republika a Bavorsko mají již více než 25 let otevřené hranice a oboustranná spolupráce založená na příslušné legislativě probíhá v jiných oborech již roky, otázka spolupráce příhraničních záchranných zdravotnických služeb byla vyřešena až velmi nedávno skrze Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb, které zpracoval hlavně Odbor zdravotnictví Krajského úřadu Plzeňského kraje, čímž udělal významný krok ve smyslu zvýšení efektivity spolupráce ZZS. Snahou projektových partnerů je nyní zpřesnit příslušné prováděcí aspekty praktické aplikace tohoto dokumentu.

Koordinátorem přípravy celého projektu se stala Fakulta zdravotnických studií ZČU, předkladatelem projektu byl Bavorský červený kříž a klíčovým subjektem za českou stranu je pak Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje.

Praktickým a pro účely dosažení cílů projektu nezbytným prostředkem přípravy všech složek záchranných systémů jsou cvičení událostí s výskytem zraněných či zdravotně postižených osob, a to včetně mimořádných událostí s hromadným výskytem zraněných, na kterých se nejlépe ukáže jak potřeba vzájemné spolupráce, tak i problémy s tím spojené. Taková cvičení umožní zajistit teoretický i praktický trénink a tím i maximální připravenost záchranářů pro možné reálné situace.

„Bavorský červený kříž na jedné straně hranice a Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje na druhé straně hranice zajišťují záchrannou zdravotnickou službu v příhraničním regionu, která sahá vždy až k dané hranici. Fakticky je to ale také bohužel tak, že kvůli rozdílným věcným vztahům, informačním mezerám a jazykové bariéře není zatím možné zajistit rychlou, kvalitní, efektivní a legislativě odpovídající přeshraniční zdravotnickou pomoc. Cílem našeho projektu je zpřesnit podmínky pro realizaci prakticky použitelné, rutinně využívané a legislativou podpořené strukturované přeshraniční spolupráce záchranných služeb obou zúčastněných zemí,” uvedl hlavní řešitel projektu za FZS ZČU MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.

Ve středu 8. března proběhla v Plzni pravidelná schůzka zástupců vedení projektu. V rámci ní byly projednávány výměnné studentské stáže, konference projektu plánovaná na 19. dubna i cvičení ve Světě záchranářů označované jako Salvátor plánované na 11. dubna. Výhledově byla pozornost věnována přípravě taktického cvičení v květnu 2018.

„Pozornost byla zároveň věnována stavu výstavby Koordinačního a koordinačního centra ve Furthu, pracím spojeným s analýzou právních a legislativních stránek přeshraniční spolupráce záchranných služeb, řešení jazykové problematiky, postupu při přípravě zdravotnické dokumentace, při mapování zdravotnických zařízení v příhraničí či profesnímu pojištění a jeho platnosti,” doplnil MUDr. Bolek, Ph.D.

Reklama

Související témata:

Výběr článků