Hlavní obsah

Zastupitelé Prahy 5 schválili hospodaření městské části za rok 2013

15. 5. 2014, 20:19
Novinky, Luděk Sefzig

Zastupitelé Prahy 5 schválili vyúčtování hospodaření v podobě závěrečného účtu radnice za rok 2013. Městská část hospodařila s přebytkem zhruba 110 miliónů Kč. Celkové příjmy dosáhly téměř 792 miliónů Kč, výdaje byly ve výši 681,3 miliónu Kč. V hospodářské činnosti dosáhla radnice zisku 389 miliónů Kč.

Foto: Archiv MČ Praha 5

Zastupitelé diskutovali hospodaření městské části Praha 5 za rok 2013

Článek

Příjmy rozpočtu Prahy 5 se podařilo v průběhu roku reálně navýšit vůči původně schválené hodnotě 581,6 miliónu Kč o více než 210 miliónů Kč, především díky přijatým transferům ze státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy.

V oblasti daňových příjmů vykázaly vyšší procento plnění například místní poplatky z ubytovací kapacity (115,6 procenta) nebo poplatky za užívání veřejného prostranství (104,5 procenta). Výnos z daně z nemovitostí dosáhl zhruba 52 miliónů Kč, tedy více než poloviny vlastních příjmů rozpočtu.

Významnou příjmovou položkou byly správní poplatky, na kterých bylo inkasováno 10,8 miliónu Kč. „V oblasti kapitálových příjmů se do rozpočtu promítl například pětimiliónový dar ČSOB na revitalizaci osady Buďánka, který zatím nebyl čerpán a byl převeden do roku 2014,“ uvedl 1. zástupce starosty Petr Lachnit.

Zatímco příjmy v průběhu roku 2013 rostly, výdaje se naopak oproti schválenému rozpočtu o více než 31 miliónů Kč snížily, a to na konečných 681,3 miliónu Kč. Neinvestiční výdaje byly plněny na 89 procent, granty na 97 procent a investiční výdaje na 72 procent, jelikož některé projekty byly přesunuty na rok 2014 či zrušeny. I přesto tvořily investiční výdaje ve výši přes 125 miliónů Kč téměř pětinu celkových výdajů městské části.

Z hlediska jednotlivých kapitol rozpočtu tvoří jednu třetinu celkových výdajů (220 miliónů Kč) výdaje v oblasti školství. „Podařilo se nám úspěšně zahájit a ve většině případů i dokončit projekt snížení energetické náročnosti budov škol jejich zateplením. Celkové náklady projektů byly v loňském roce přes 25 miliónů Kč, v rámci Operačního programu Životní prostředí byla například na projekt zateplení MŠ U železničního mostu přijata dotace v částce 2 milióny Kč,“ dodala zástupkyně starosty Naděžda Kratochvílová, do jejíchž kompetencí spadá i využívání grantových programů EU.

Zároveň proběhly opravy školských budov a zařízení v hodnotě 21 miliónů Kč, nové střechy se například dočkala budova FZŠ v Drtinově ulici, nové fasády pak ZŠ a MŠ Radlická, v ZŠ Kořenského se vyměnila dlažba na chodbách.

„Mezi nejzajímavější projekty realizované v roce 2013 patří kromě zateplení škol a školek také přípravy k revitalizaci osady Buďánka, nebo podpora kulturních zařízení a komunitních center jako například Poštovka nebo Prádelna, či filmového festivalu Febiofest,“ zmínila zástupkyně starosty Marie Ulrichová Hakenová.

„Za zmínku jistě stojí celá řada oprav a rekonstrukcí veřejného prostoru, parků, 4 dětských hřišť při mateřských školách a především chodníků na území Prahy 5. Také se radnici podařilo vypořádat se s následky červnových povodní, včetně zajištění svahů v parcích Santoška a Mrázovka,“ doplnil radní Jiří Vejmelka.

Reklama

Výběr článků