Hlavní obsah

Západočeská univerzita založila v Etiopii Centrum afrických studií

19. 2. 2014, 14:20
Novinky, Alena Lochmannová

Katedra historických věd Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni zřídila na univerzitě v etiopské Jimmě společné vzdělávací a výzkumné pracoviště pod názvem Centrum afrických studií.

Foto: Západočeská univerzita

Centrum afrických studií vzniklo na katedře historických věd Fakulty filozofické ZČU již v roce 2012.

Článek

Založením zahraniční pobočky tak fakulta sleduje svůj záměr stát se v rámci České republiky akademickým ohniskem výzkumu a vzdělávání zaměřeného na subsaharskou Afriku.

Centrum afrických studií vzniklo na katedře historických věd Fakulty filozofické ZČU již v roce 2012. Mezi jeho pedagogické a badatelské aktivity náleželo například uspořádání mezinárodní afrikanistické konference Africa Days v květnu loňského roku v Plzni. Na letošní květen chystá 1. Středoevropskou konferenci afrických studií. Centrum také iniciovalo uzavření bilaterální smlouvy o spolupráci mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a univerzitami v Addis Abebě a v Jimmě.

Zástupci plzeňské katedry a univerzity v Jimmě se na sklonku loňského roku dohodli na zřízení stejnojmenného společného pracoviště v Jimmě. Úkolem tamějšího Centra afrických studií bude koordinovat pedagogickou a výzkumnou činnost obou institucí a přispívat k rozvoji výukových

a badatelských aktivit na zmíněné etiopské univerzitě. Činnost centra budou zabezpečovat především pracovníci katedry historických věd Fakulty filozofické ZČU.

„Univerzita v Jimmě, která má přes pětatřicet tisíc studentů, se v současné době těší pověsti nejlepší etiopské vysoké školy. Fakulta filozofická ZČU tak získala optimální základnu pro rozvoj afrických studií a dalších výzkumných aktivit,” uvedl vedoucí katedry Ivo Budil.

„České a evropské akademické instituce v posledních letech region subsaharské Afriky podceňují a přehlížejí. Je to krátkozraký přístup, protože budoucí hospodářský a sociální rozvoj oblasti, v níž žije miliarda obyvatel, zásadně změní vztah Afriky ke zbytku světa a bude mít dalekosáhlé geopolitické důsledky,” dodal Budil.

V březnu pojede do Jimmy vedoucí plzeňského Centra afrických studií Jan Záhořík. Na letošní podzim se plánuje cesta skupiny českých badatelů a doktorandů, kteří v Jimmě uspořádají společný workshop a přispějí k rozvoji místní knihovny, což je jedna ze stěžejních aktivit centra.

Reklama

Související témata:

Výběr článků