Hlavní obsah

Západočeská univerzita se stala partnerem univerzity v Monsu

19. 6. 2014, 12:12
Novinky, Alena Lochmannová

Dvě budoucí evropská města kultury, dvě univerzity – tato skutečnost stála na počátku úsilí o smluvní zakotvení spolupráce mezi Západočeskou univerzitou v Plzni a univerzitou v belgickém Monsu.

Foto: Západočeská univerzita v Plzni

ZČU podepsala smlouvu o partnerství s univerzitou v belgickém Monsu.

Článek

Rámcovou smlouvu o partnerství podepsali v pátek 13. června v Belgii prorektor ZČU pro rozvoj a vnější vztahy Josef Basl a rektor univerzity v Monsu Calogero Conti.

Plzeň a Mons jsou jediná dvě města s titulem Evropské hlavní město kultury 2015. Rámcová smlouva má posílit vazby mezi oběma regiony a nastartovat dlouhodobější spolupráci.

„Vítáme uzavření partnerství s univerzitou v Monsu a těšíme se na společné aktivity, které naše dvě města sblíží a umožní nám ještě intenzivněji prožít jedinečný rok 2015, kdy budeme společně v centru pozornosti evropské kultury,” uvedla rektorka ZČU Ilona Mauritzová.

Spolupráce bude probíhat například formou vzájemných výměnných pobytů studentů a učitelů či pořádáním společných konferencí, seminářů a výstav, na kterých budou studenti a pedagogové obou univerzit prezentovat jejich odborné práce.

Reklama

Výběr článků