Hlavní obsah

Zámek Stekník mimořádně otevře o státních svátcích výběrový prohlídkový okruh

29. 6. 2020, 17:04
Novinky, Ivana Kvasnicová

Netradiční kostýmované prohlídky s hraběcí rodinou Kulhánků z Klaudensteina o státních svátcích ve dnech 5. a 6. července připravil zámek Stekník - tentokrát budou zaměřené na nejmenší návštěvníky.

Foto: Zámek Stekník
Článek

„Kostýmovaní průvodci v rolích členů hraběcí rodiny Kulhánků z Klaudensteina zábavnou formou provedou děti zámkem, děti během prohlídky vyplní tajenku, bude-li správně, objeví poklad v podobě sladké odměny,” uvedla Mgr. Jana Zajíčková, kastelánka zámku Stekník.

„Okruh č. IV. Interiéry jižního křídla, historické hračky a kočárky bude po oba dny otevřen pouze pro dětské prohlídky“, upřesnila Jana Zajíčková. Probíhat budou i klasické prohlídky reprezentačních a soukromých prostor a zahrady.

Zámek Stekník 

Obec Zálužice se skládá se ze tří částí, z obce Zálužice, Rybňany a Stekník. Dominantou vesnice Stekník je zámek, stojící při západním okraji obce. Zámek Stekník patří k nejvýznamnějším rokokovým stavbám v Čechách.

Podle dochovaných písemných pramenů stávalo na místě dnešního zámku opevněné panské sídlo kolem roku 1600, když se Stekník stal samostatným statkem rytířské rodiny Kaplířů ze Sulevic. Ti však po stavovském povstání a bitvě na Bílé hoře o svůj majetek přišli konfiskací.

V roce 1681 kupuje zbytky vyhořelého sídla bohatý žatecký měšťan Jan Jiří Kulhánek. Nový majitel nechal strhnout budovy starého dvora i obytná stavení panského sídla a na jejich místě vybudoval zámek ve stylu vrcholného baroka.

Ve 2. polovině 18. století, za jeho vnuka Jana Františka svobodného pána z Klaudensteina, dochází k rokokové úpravě zámku. Při této přestavbě byl vložen rondel s balkonem do středu hlavní budovy a postavena zámecké kaple k uctění Navštívení Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého.

Ve stejné době vznikla i terasovitá úprava zámecké zahrady. Ta byla vybudována na západním a jižním svahu při zámku podle vzoru barokních italských zahrad. Italská zahrada byla založena na nepříliš velké ploše s poměrně hojnými kratochvilnými stavbami – terasami s umělou i uměleckou výzdobou, glorietami, salla terenou a dalšími umělými i uměleckými dílami. V zámecké zahradě byla vybudovaná i různá intimní zákoutí a odpočinkové vedlejší terasy. Nechal ji vybudovat hrabě Jan František Kulhánek z Klaudensteina pro svou budoucí ženu hraběnku Marii Franciscu z Hohenembs.

Stekník držel od roku 1760, v roce 1772 získává pro svůj rod hraběcí titul a roku 1775 posílil svůj stav sňatkem s Marií Franciscou hraběnkou z Hohenembs.

„Státní zámek Stekník leží jihovýchodně od města Žatec a spolu s barokní sýpkou tvoří nepřehlédnutelnou dominantu chmelové krajiny. Díky svému sepjetí s chmelařskou tradicí v českých zemích je zámek výjimečnou památkou nejen v měřítku celostátním, ale i světovém. Nejen rokokový zámek s italskými zahradami, ale i drobné sakrální stavby a linie československého vojenského opevnění jsou doklady souvislého přetváření krajiny člověkem. Tento jedinečný celek si zaslouží zvláštní statut ochrany pro další generace,” vysvětlila kastelánka Jana Zajíčková.

Reklama

Výběr článků