Hlavní obsah

Základní škola Habartov investovala do vybavení a chystá další úpravy

2. 9. 2015, 18:27
Novinky, Aleš Plevka

Prázdniny bývají ve školských zařízeních tradičně dobou, kdy je prostor na to, aby byly provedeny práce a investice, které během běžného provozu zrealizovat nelze. I habartovská základní škola tímto způsobem čas využila, i když se tentokráte jednalo spíše o úpravy menšího rozsahu.

Foto: Aleš Plevka

Místnost kam v rámci přípravné třídy docházejí malí předškoláci

Článek

Přesto, že se v souhrnu jedná o částky v řádu "pouze" několika málo set tisíc korun, určitě vynaložené prostředky opět přispějí k zvelebení a zkrášlení interiérů i exteriérů školy.

A jak tedy byly finanční prostředky konkrétně vynaloženy? Od září se mohou žáci 2. A a 8. A těšit na to, že zasednou do zbrusu nových lavic. Ty navíc umožňují výškové nastavení, a tudíž je zaručeno adekvátnější pohodlí během několikahodinového sezení. Třicet kusů lavic a šedesát židlí přišlo školní kasu na 118 471 Kč. Ve 2. A došlo i k dalším úpravám, tedy ke stržení staré a vytvoření nové podlahy a položení nového lina. To vše bylo pořízeno za 60 137 Kč. Již vloni sem byl zakoupen také další nábytek, a tak třída září novotou.

Novým prostorem ve škole bude od nadcházejícího školního roku i přípravná třída, která tu bude mít premiéru. Díky zrušení ZŠP, ZŠS a ZUŠ Habartov (existovat nadále bude jen ZUŠ) však většina jejího vybavení pochází z přípravné třídy, která po léta fungovala při této škole. Odtud potřebný majetek zřizovatel převede do základní školy, a tak malým předškolákům se zde dostane náležitého pohodlí.

Během září dojde i na realizaci již schválené první nejspíše ze dvou etap výměny nevyhovujícího oplocení školního areálu. Současný plot zde svou funkci plnil snad již dost dobře možná od doby samotného založení školy v šedesátých letech minulého století a za ta léta i navzdory opravám se v současnosti nachází v dezolátním stavu. Dojde na odstranění plotových dílů a povrchové úpravy sloupků, které se dají použít a na něž bude připevněn moderní bezúdržbový plot, který naváže na oplocení sportovního areálu přináležejícího ke škole. Investice by měla dosáhnout výše 181 462 Kč.

Pokud se podaří sladit požadavky vedení školy se zájmy města Habartov, rýsuje se v dohledné době ještě jedna a vcelku zásadní úprava. Kompletní rekonstrukcí by měla projít místnost současné knihovny, která by se měla proměnit v multifunkční učebnu, nabízející prostor pro třídnické hodiny, zájmovou činnost, samostudium apod. Učebna by měla být vybavena interaktivní tabulí, počítači pro žáky, variabilním nábytkem a regály s knihami. Odhadovaná výše utracená částky se pohybuje něco mezi šesti až sedmi sty tisíci korunami.

S ohledem na to, že během února letošního roku byl u nás úspěšně završen projekt EU peníze do škol a zmíněná základní škola byla za více jak jeden milión Kč vybavena moderní technikou, lze napsat, že tu mají žákům co nabídnout - v tomto ohledu se zde posunuli o notný kus dopředu. Každá z učeben disponuje počítačem, dataprojektorem, ozvučením a projekčním plátnem, přičemž 4 třídy navíc mohou využít interaktivní tabule. Rozšířil se i počet notebooků a dalších pomůcek.

Nábytek, vybavení a technika, to vše není všemocné - nejdůležitější jsou lidé, tedy učitelé, žáci a rodiče, ale přece jen se domnívám, že i možnost přístupu k moderním technologiím a pěkné prostředí mohou přispět ke kvalitnějšímu vzdělávání v Habartově.

Reklama

Výběr článků