Hlavní obsah

Výstavu zbraní přerovského muzea doprovodí komentovaná prohlídka s odborným výkladem

23. 1. 2018, 12:06
Novinky, Romana Nitková

Ve čtvrtek 25. ledna se v přerovském muzeu uskuteční první komentovaná prohlídka reprezentativní výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. Odborný výklad ve výstavě podá archeolog přerovského muzea Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.

Foto: Lucie Mazáčová

Komentovaná prohlídka výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska

Článek

Výstava, která byla zahájena na podzim minulého roku  v ucelené formě představuje zbraně a zbroj od konce 9. století do konce třicetileté války na pozadí historických událostí odehrávajících se v regionu Přerovska a střední Moravy.

V této podobě jsou exponáty prezentovány vůbec poprvé. Mezi vystavenými trojrozměrnými exponáty jsou zastoupeny zbraně chladné, střelné i palné. Artefakty doplňují četné dobové ikonografické prameny a kresebné rekonstrukce.

Projekt je realizován ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p.o. s Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.

Další informace:

Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407

e-mail: schenk@prerovmuzeum.cz

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166

e-mail: zakovsky@arub.cz

Reklama

Související témata:

Výběr článků