Hlavní obsah

Vietnamská komunita se představila v liberecké knihovně

20. 5. 2011, 8:12
Novinky, Milan Turek

Liberecká knihovna je kromě čtenářů často cílem návštěvníků různých kulturních akcí. Středa 18. května byla zcela v režii vietnamské komunity, která se představila v rámci působnosti Centra na podporu integrace cizinců. Tanec, prezentaci země a kuchyni doplnila přednáškou o Vietnamu redaktorka Jana Patková.

Foto: Milan Turek

Příjemným dojmem na večeru zapůsobily ženy tancem s kloboučky

Článek

Mezinárodní politika Československa směřovala do států, které se zbavovaly koloniální nadvlády především za mezinárodní pomoci. Velkou zásluhu na vzdělání obyvatel těchto zemí má i naše republika a to především textilních a sklářských odborníků, kteří absolvovali studium v Liberci.

Migrace a celní politika zvláště po revoluci umožnily nejen dovoz, ale také usazení prodejních specialistů. Současné ekonomické aktivity Vietnamců se koncentrují do drobného prodeje a občerstvení spíše v podobě asijských bister.

Vietnamci, kterých v libereckém okrese žije téměř tisíc, hledají další uplatnění jako prodejci potravin, alkoholu a podobně. Řada z nich je zaměstnána ve firmách jako výkonní a také jako agenturní pracovníci. V soužití s českými občany nevyhledávají střety a jejich děti často patří mezi nejlepší žáky.

Problémy řeší mezi sebou nebo za pomoci Centra na podporu integrace. Tam nacházejí také nezbytnou právní pomoc. Liberecké Centrum pro ně pořádá přednášky a to i z vlastivědy, jazykové kurzy a řeší i sociální problémy.

Ukázat jejich život v Libereckém kraji se úspěšně zdařilo libereckému Centru na Vietnamském večeru. V předsálí se mohli účastníci seznámit s drobnými předměty a oblečením. Vietnamské tance a zpěv působily příjemně a vytvořily přátelské ovzduší večera. Součástí zážitkového večera byla právě i aktivní účast v tanci a ochutnávka pokrmů.

Hlavními hosty večera pak byli současná šéfredaktorka Libereckého deníku Jana Patková a Jan Škvára, obrazový redaktor a fotograf. Oba ze své bohaté novinářské zkušenosti a návštěv v Asii zaujali svým vyprávěním zážitků z cest a bohatou fotografickou dokumentací. Večera se zúčastnili i zástupci vietnamské ambasády. I přes slunečné počasí návštěvníci zaplnili sál do posledního místečka.

Reklama

Související témata:

Výběr článků