Hlavní obsah

Veřejnost může ovlivnit budoucí podobu vnitrobloku na Borech

11. 5. 2015, 14:02
Novinky, Miroslav Knotek

Městský obvod Plzeň 3 nabídne občanům možnost vyjádřit se k budoucí podobě vnitrobloku na Borech, mezi ulicemi Majerova, Raisova, Dvořákova a Politických vězňů. Na konci května uspořádá setkání, na kterém budou lidé diskutovat o způsobech, jak vylepšit toto veřejné prostranství.

Foto: Miroslav Knotek

Šance pro vnitroblok

Článek

Vnitrobloky ve městech mají velký potenciál, který však často zůstává nevyužit. I v anonymním městském prostředí umožňují vznik komunity a vytvoření kvalitně upraveného místa, jež jeho obyvatelé považují za své.

„Uvědomujeme si důležitost zapojení veřejnosti do plánování obnovy jejich nejbližšího okolí. Rozhodli jsme se proto uspořádat veřejnou diskusi a poskytnout tak lidem možnost si říci, zda a jak by chtěli prostranství upravit, co jim zde dnes vyhovuje a co jim naopak vadí nebo chybí,“ řekl k projektu I. místostarosta centrálního obvodu Radoslav Škarda.

Výstupem z diskuse bude vedle identifikování potřeb místních obyvatel i domluva na dalších krocích vzájemné spolupráce. Pokud si občané budou přát vnitroblok upravit, městský obvod osloví několik architektonických kanceláří formou vyzvané soutěže. Jejich úkolem bude přetvořit zadání vzešlé z veřejných besed do kvalitního architektonického návrhu.

„Setkání s veřejností se uskuteční v úterý 26. května od 17:30 hodin v místnosti č. 68 na SPŠ Strojnické a SOŠ prof. Švejcara v Plzni, vchod je z Majerovy ulice,“ dodal Marek Sivák, zástupce spolku Pěstuj Prostor, který společně s MO Plzeň 3 diskusi organizuje.  

Reklama

Výběr článků