Hlavní obsah

Vedení Prahy 5 nesouhlasí s usnesením magistrátu o odejmutí správy osady Buďánka

14. 5. 2014, 13:20
Novinky, Luděk Sefzig

Vedení městské části Praha 5 zásadně nesouhlasí s usnesením Rady hlavního města ze 13. května, prostřednictvím kterého vedení magistrátu hrozí radnici Prahy 5 odsvěřením správy osady Buďánka. Podle radního Prahy 5 Jiřího Vejmelky jde pouze o politický tlak před volbami ze strany TOP 09.

Foto: Michal Fairaizl - fotograf MČ Praha 5

Domy v osadě Buďánka jsou nyní spíše ruiny. Dle projektu Prahy 5 by se měly přeměnit v odpočinkovou zónu, ateliéry nebo informační centrum.

Článek

Záminkou k odsvěření má být podle usnesení Rady hlavního města nečinnost městské části ve věci záchrany památky. Praha 5 přitom činí již od roku 2013 ve spolupráci s veřejností důležité kroky k revitalizaci Buďánek. Zásadní bylo rozhodnutí o výpovědi smlouvy s nájemcem spol. Geosan Alfa (usnesení Zastupitelstva MČP5 ze dne 21. 11. 2013).

„Za starostování Radka Klímy z TOP 09 se pro Buďánka a jejich záchranu neudělalo nic. Praha 5 ale již od loňského roku prezentuje veřejnosti projekt Buďánka pro Prahu, sehnala finanční podporu ve výši 5 miliónů Kč od ČSOB, vyčlenila peníze ve schváleném rozpočtu a spolupracuje na projektu s místním občanským sdružením pro záchranu Buďánek. Je téměř ironií, že ve stejný den, kdy radní hlavního města vyzývají městskou část ke konání, jsme schválili již konkrétní záměr revitalizace Buďánek a uspořádání Švýcarsko-českého diskuzního kulatého stolu pro více než 4 desítky odborníků a architektů,” vysvětlil radní Prahy 5 Jiří Vejmelka.

Podle něj byl navíc krok Rady hlavního města nečekaný, neboť zástupci městské části Praha 5 již měli dohodnutou schůzku přímo s předkladatelkou návrhu. „S radní Evou Vorlíčkovou máme dopředu plánovanou schůzku. I z tohoto důvodu mi připadá, že za úterním usnesením o odsvěření správy stojí především politická kampaň. Až se totiž městské části podaří Buďánka revitalizovat, radní za TOP 09 nechtějí slyšet, že za působení jejich strany ve vedení Prahy 5 se pro tamní lidi nic neudělalo. Myslí si, že takhle budou moci psát, že Praha 5 musela Buďánka zachránit kvůli jejich nařízení. To, že projekt Buďánka pro Prahu běží už více než půl roku, asi plánují ignorovat,“ posteskl si Jiří Vejmelka.

„V současné době se jedná o zcela zchátralý areál, městská část dlouhodobě zanedbávala povinnost chovat se ke svěřenému majetku s péčí řádného hospodáře. Podle § 19 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, lze svěřenou věc z majetku města městské části odejmout v případě, jestliže městská část při nakládání s touto věcí porušuje právní předpisy a neodstraní tyto nedostatky ve lhůtě stanovené hlavním městem Prahou, která nesmí být kratší než 60 dnů,” zdůvodnila usnesení Rada hlavního města, která poskytla Praze 5 právě zmíněných 60 dní k nápravě, aniž by reflektovala, že požadované kroky již byly učiněny.

Rada hlavního města navíc obdobný postup použila již jednou, a to v případě nájmu areálu Pod Žvahovem. Ve chvíli, kdy se městská část Praha 5 dohodla s nájemcem areálu (Tanečním centrem Praha) na společném postupu a narovnání vztahů, reagovalo ex post vedení magistrátu téměř identickým usnesením s hrozbou odsvěření po uplynutí 60 dnů, pokud k dohodě mezi Prahou 5 a Tanečním centrem nedojde.

Více informací o obnově Buďánek a projektu Buďánka pro Prahu naleznete na webových stránkách městské části v sekci Projekty: http://www.praha5.cz/cs/sekce/budanka-pro-prahu/

Reklama

Výběr článků