Hlavní obsah

V Příbrami se začaly realizovat další projekty, investice přesáhnou 35 miliónů korun

19. 7. 2014, 14:39
Novinky, Tomáš Vašíček

Příbram patří z hlediska úspěšnosti čerpání dotací dlouhodobě k nejlepším městům v ČR. Důkazem jsou další dva investiční projekty, které byly zahájeny ve čtvrtek 17. července. Jedná se o rekonstrukci 4 komunikací a vybudování nové ložnice v Mateřské škole pod Svatou Horou.

Foto: O. Šlechtický

Projekt je spolufinancován dotací z ROP Střední Čechy.

Článek

Za posledních pár let došlo v Příbrami k rekonstrukci desítek chodníků a silnic, nyní byly vybrány ulice K Drkolnovu, Prokopská, část ulice Čs. armády a ulice Riegrova, kde bude navíc kompletně vyměněn vodovod a kanalizace. U všech ulic budou zároveň rekonstruovány přilehlé chodníky. Práce mají být podle plánu dokončeny v listopadu. Projekt financuje město s pomocí dotace z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

„Původní rozpočet projektu činil téměř 50 miliónů, výběrové řízení ale cenu snížilo na asi 31 miliónů korun. Dotace činí necelých 19 miliónů, zbylých 12 doplatí město," řekl k projektu místopředseda výboru Regionální rady a zastupitel Středočeského kraje Josef Řihák.

Dalším projektem, na který město získalo dotaci z ROP Střední Čechy je rekonstrukce MŠ pod Svatou Horou. Zde jsou práce naplánovány do konce roku. Realizací projektu dojde k vytvoření samostatné ložnice pro 38 dětí v podkroví budovy, vznikne prostor pro inhalační činnost a zázemí pro pracovníky školy.

„Projekt také řeší i nové vybavení v oblasti výuky, vybavení školy moderními technologiemi, pomůckami pro výuku a didaktickými pomůckami pro rozvoj schopností a dovedností dětí. Zároveň dojde k významnému zlepšení technologického zázemí díky průmyslové myčce a pračce. Součástí projektu je i dovybavení školní zahrady novými herními prvky,” doplnil informace o projektu příbramský radní Juraj Molnár.

„Tento projekt má čtyřmiliónový rozpočet, dotace činí tři milióny dvě stě tisíc a město tedy uhradí jen osm set tisíc. Je to další příklad, jak je důležité mít žádosti dobře připravené, aby byly úspěšné a mohlo se investovat. Jsem rád, že se takto daří získávat finance a zároveň zajišťovat práci pro firmy a jejich zaměstnance,” konstatoval Josef Řihák.

Zahájení projektů se zúčastnil také místostarosta Ivan Šedivý, který vyjádřil poděkování právě Josefu Řihákovi za pomoc při získání dotace.

Reklama

Výběr článků