Hlavní obsah

V přerovském muzeu se uskuteční slavnostní křest nové publikace

17. 3. 2018, 8:15
Novinky, Romana Nitková

Ve čtvrtek 29. března proběhne v přerovském muzeu derniéra výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska, v jejímž rámci se uskuteční slavnostní křest stejnojmenné knihy.

Foto: Lucie Mazáčová

Slavnostní křest publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska. P. Žákovský, Z. Schenk

Článek

Publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska s podtitulem Zbraně a zbroj od kolapsu Velké Moravy do konce třicetileté války, vznikla spoluprací autorů Mgr. Petra Žákovského, Ph.D. z Archeologického ústavu AV ČR v Brně a Mgr. Zdeňka Schenka, Ph.D. z Muzea Komenského v Přerově.

„Publikace Středověké a raně novověké zbraně Přerovska představuje v rámci České republiky ojedinělý počin, který vznikl v souvislosti s realizací stejnojmenné výstavy, prezentující široké veřejnosti rozsáhlý soubor zbraní ze sbírek Muzea Komenského v Přerově. V případě knihy jde o jedno z prvních souborných vědecky pojatých zpracování středověkých a raně novověkých zbraní z jednoho regionu,“ nastínil Zdeněk Schenk.

Autoři čtenáře seznamují se vznikem sbírek Muzea Komenského v Přerově, se stručným nástinem vojenských dějin Přerovska a dále s vývojem jednotlivých kategorií zbraní, které jsou ve sbírkách zastoupeny.

„Zpracovaná část sbírkového fondu chronologicky vymezená kolapsem Velké Moravy a koncem třicetileté války je reprezentována zbraněmi chladnými, údernými, dřevcovými, střelnými, palnými, ochrannou zbrojí a obrannými prostředky, výstrojí koně a jezdce,“ doplnil spoluautor Petr Žákovský.

Katalogová část knihy obsahuje celkem 420 zpracovaných hesel, které jsou doplněny fotografickou dokumentací jednotlivých zbraní.

Kniha, která je cenným příspěvkem v odborné oblasti středověkých a raně novověkých militarii v kontextu českých vojenských dějin, vznikla ve spolupráci Muzea Komenského v Přerově, p. o., s Archeologickým ústavem AV ČR, v. v. i., Brno.

Slavnostní křest knihy následovaný komentovanou prohlídkou výstavy Středověké a raně novověké zbraně Přerovska se uskuteční 29. března v 17.00 hodin v přerovském zámku. Výstavu je možné navštívit do konce měsíce března.

Další informace: 

Mgr. Zdeněk Schenk, Ph.D.; tel. 775 881 407

e-mail: schenk@prerovmuzeum.cz 

Mgr. Petr Žákovský, Ph.D.; tel. +420 515 911 166

e-mail: zakovsky@arub.cz

Reklama

Související témata:

Výběr článků