Hlavní obsah

V Plzni působí nové asistentky prevence kriminality

16. 7. 2014, 17:04
Novinky, Alena Lochmannová

Plzeň má jako první město v Plzeňském kraji od pondělí 14. července asistentky prevence kriminality. Budou pracovat v rámci městské policie v součinnosti se strážníky a zejména s mentorem.

Foto: Alena Oudová

V Plzni začaly v tomto týdnu působit nové asistentky prevence kriminality.

Článek

„V květnu jsme vyhlásili výběrové řízení na obsazení dvou míst. Celkem se přihlásilo osm uchazečů, před výběrovou komisi se jich dostavilo pouze šest. Nakonec jsme vybrali dvě ženy romského původu, které mají místní znalost a z minulého působení zkušenosti se sociální a terénní prací. Jedna z nich dlouhodobě pracovala v neziskové organizaci Ponton,” uvedl Aleš Průša, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu.

Obě asistentky budou patřit do stavu městské policie, ale nebudou disponovat pravomocemi strážníka.

„Pracovat budou se strážníky a zejména s mentorem, který byl vybrán z řad zaměstnanců městské policie a s asistentkami bude úzce spolupracovat,” dodala Andrea Gregorová, manažerka projektu prevence kriminality a protidrogový koordinátor. Vykonávat budou například dohled nad dodržováním veřejného pořádku a monitorování prostor zejména v problémových lokalitách a jejich okolí.

Dotaci na projekt Asistent prevence kriminality získalo město Plzeň prostřednictvím odboru bezpečnosti a prevence kriminality magistrátu od Ministerstva vnitra ČR. Jedná se o úspěšný projekt, který ministerstvo realizuje od roku 2009. V současnosti funguje ve 48 městech republiky, v nichž pracuje 148 asistentů.

V rámci Plzeňského kraje nebyl doposud projekt realizován. Město Plzeň je tak prvním městem, kde asistentky prevence kriminality do konce roku budou působit. Pokud se projekt osvědčí, bude město žádat o dotaci i v příštím roce.

Podle Andrey Gregorové je projekt v řadě měst úspěšný a přispěl ke zlepšení bezpečnostní situace, zejména k omezení porušování veřejného pořádku a postupným změnám postojů majoritní společnosti k příslušníkům romské menšiny.

„Pozitivní je rovněž působení asistentů v sociálně vyloučených lokalitách, kde dochází ke zklidnění problémových situací a zlepšení komunikace mezi obyvateli a samosprávou, potažmo poskytovateli různých sociálních služeb,” doplnila Gregorová.

Reklama

Související témata:

Výběr článků