Hlavní obsah

V Ostravě jednají odborníci na evropskou integraci

15. 5. 2014, 14:14
Novinky, Alois Miarka

Po dvou letech se v Ostravě opět koná mezinárodní konference věnovaná evropské integraci ICEI 2014. Ve dnech 15. a 16. května ji v hotelu Mercure pořádá Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě.

Foto: Libuše Miarková

Účastníky vědecké konference ICEI 2014 pozdravil také Ivo Vondrák, rektor Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě.

Článek

Pozvání přijala stovka vědeckých pracovníků, což je téměř třikrát více než v roce 2012, kdy se v moravskoslezské metropoli uskutečnil první ročník vědecké konference ICEI. Kromě odborníků na evropskou problematiku z České republiky se do Ostravy sjeli i zástupci univerzit a vysokých škol z Belgie, Itálie, Lucemburska, Polska, Rumunska, Slovenska, Japonska a USA.

Jak uvedla Lenka Fojtíková, odborná garantka konference ICEI 2014, program je věnován budoucímu vývoji evropské integrace, ale i zkušenostem z desetiletého členství České republiky v Evropské unii.

Ze zaslaných příspěvků je zřejmé, že tematické okruhy pokrývají všechny důležité aspekty integračního vývoje EU. Týkají se například prohlubování hospodářské a měnové unie, konkurenceschopnosti  EU v globalizované světové ekonomice, hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU, zahraničně politických a bezpečnostních otázek  evropské integrace apod.

„Očekáváme, že jednání vědeckých odborníků přinese nejen bohatou diskuzi na aktuální témata o evropské integraci, ale rovněž upevní spolupráci s dalšími univerzitami a institucemi zabývajícími se touto problematikou,“ uvedla Lenka Fojtíková.

„Naším cílem je dostat konference ICEI, pořádané katedrou evropské integrace Ekonomické fakulty VŠB-TUO, do povědomí partnerských univerzit z celého světa a vytvořit z Ostravy vyhledávané místo, na kterém se bude v pravidelných dvouletých intervalech setkávat odborná veřejnost, jež sleduje a analyzuje vývoj v Evropské unii,” dodala Fojtíková.

Pořadatelé konference proto oceňují, že do Ostravy na jednání ICEI přijali pozvání také státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza, vedoucí Zastoupení Evropské komise v České republice Jan Michal a další odborníci ze státních orgánů a evropských institucí.

Kde se lze s průběhem jednání seznámit? Katedra evropské integrace Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava vydá sborník příspěvků a bude usilovat o jeho zařazení do do světově uznávané databáze Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index, která je dostupná na Web of Science.

Reklama

Související témata:

Výběr článků