Hlavní obsah

V klatovském Pavilonu skla představují špičku novoborského secesního sklářství

20. 2. 2020, 9:02
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Od 14. února je v Pavilonu skla v Klatovech k vidění nová výstava Secesní sklo z Nového Boru, která je mimořádně zajímavou přehlídkou skel dekorovaných malbou, rytinou, brusem, zlacením, leptem či lazurami a jejich mnoha kombinacemi. S kurátorkou výstavy PhDr. Jitkou Lněničkovou přinášíme rozhovor.

Foto: Hana Jakubčíková Sádlíková

Výstava Secesní sklo z Nového Boru. Na snímku vázy inspirované plakáty Alfonse Muchy

Článek

Můžete novou výstavu představit?

Významnou část stálé expozice Pavilonu skla v Klatovech představuje proslulé secesní sklo firmy Johanna Lötze vdova z Klášterského Mlýna na Šumavě - a právě toto sklo je určitou výzvou k tomu, aby se zde konaly mimo jiné výstavy, které postupně představují secesní produkci jiných sklářských firem a regionů.

V letošním roce je to výstava, která představuje špičkovou secesní produkci rafinérských sklářských firem i jednotlivých dílen z Nového Boru. Pro tyto severočeské závody byly zásadními výzdobnými technikami malba, zlacení, lazurování, leptání, rytina či brus. To je výrazně odlišuje od šumavského secesního skla ve stálé expozici pavilonu, které je zdobeno hlavně za horka u pece hutními technikami.

Navzdory vnějším rozdílům je tu ale mnoho společného, protože Šumava a severočeské sklářské oblasti byly propojené jemným předivem vzájemných vztahů. Byly to totiž právě šumavské sklárny (včetně firmy Lötz), které dodávaly rafinérským a obchodním firmám v Lužických horách skleněný polotovar. A je tak prakticky jisté, že cesta mnoha z exponátů výstavy začala ve sklárnách na jihozápadě a jihu Čech. Skla pak byla převezena do severočeských rafinérií, kde dostala svou novou podobu.

Co všechno návštěvníci na výstavě uvidí?

Ve výstavě připravené ve spolupráci se Sklářským muzeem v Novém Boru, Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech a soukromými sběrateli mohou návštěvníci vidět výběr toho nejlepšího, co se v Novém Boru kolem roku 1900 a v prvním desetiletí 20. století vyrábělo.

Zapůjčení řady exponátů na výstavu je třeba považovat za skutek mimořádné vstřícnosti, která dovolila, aby velmi cenné skleněné předměty opustily depozitáře a sbírky a staly se součástí výstavy v Klatovech. Jde o nádherná skla, často unikátní a jediné svého druhu. Ať již jde o vázy inspirované plakáty Alfonse Muchy, o skla dekorovaná bohatě květinovými motivy a zlatem v novoborské tradici či využití originálních technik, k jakým patřily například redukční a jiné lazury. A jsou zde vystavené i práce žáků novoborské sklářské školy, která měla na prosazení secese do produkce zdejších firem velký podíl.

Jen díky velké vstřícnosti zapůjčitelů se podařilo v Pavilonu skla shromáždit skutečně reprezentativní výběr špičkové produkce novoborských firem a dílen a jde tak o zcela jedinečnou příležitost, jak se potěšit pohledem na velmi krásná skla, z nichž mnohá jsou veřejně představená poprvé nebo po desítkách let. 

Bude k výstavě nějaká doprovodná akce?

Jen zhruba dva měsíce, do 13. dubna mají návštěvníci Pavilonu skla příležitost, aby se mohli pokochat touto přehlídkou nádherných skleněných předmětů na výstavě Secesní sklo z Nového Boru. V sobotu 29. února od 14 hodin proběhne k této výstavě v Pavilonu skla přednáška Sklářské rafinerie v Novém Boru a jejich produkce v secesním stylu. Přednášku povede ředitelka Sklářského muzea v Novém Boru Petra Ajšmanová, která nás provede specifickým světem novoborských sklářských firem.

Reklama

Výběr článků