Hlavní obsah

Unikátní výstava Šest pohlednic představí v brněnském Domě pánů z Kunštátu díla více než 150 autorů

24. 6. 2020, 10:12
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

Od 9. června je v brněnském Domě pánů z Kunštátu otevřena výstava pod názvem Šest pohlednic, která představuje stejnojmenný projekt fotografky Jolany Havelkové, odkazující k umění tzv. mail-artu. Výstavu bude možné navštívit do 26. července.

Foto: z archivu Jolany Havelkové

J. H. a Vít Šimánek, Fotograficky digitální fotografie, inkoustový tisk 2019

Článek

Již 25 let oslovuje fotografka Jolana Havelková umělce, umělkyně, studenty, přátele i náhodné známé k jakékoliv reakci na šest stejných darovaných pohlednic s motivem jedné z jejích černobílých fotografií.

Na počátku byla spontánní akce, kdy začala rozdávat nedokonale vytištěné pohlednice kolemjdoucím na kolínském náměstí ve snaze je recyklovat, vdechnout jim nový život. S postupem let se tato aktivita proměnila v ojedinělý počin nečekaného rozsahu.

Výstava Šest pohlednic představuje široké spektrum oslovených lidí, náhodných známých, umělců, sousedů, akce se zúčastnili například také studenti Střední školy designu v Lysé nad Labem či účastníci arteterapeutického kurzu.

Výstava v Domě pánů z Kunštátu představuje díla více než 150 autorů, kteří různými způsoby na šest pohlednic reagovali. K vidění jsou fotografie, koláže, kresby, malby, asambláže, objekty, ale také partitury, texty či videa. Pohlednice, které pro Jolanu Havelkovou ztratily význam, se tak pro další autory staly podnětem, inspirací, návodem, matricí, podkladem ke vzniku artefaktů nových.

Vytištěná původní fotografie jako dílo Jolany Havelkové se prolíná s díly dalších tvůrců, kteří na něj navazují. Prostřednictvím pohlednice jako média předávání zpráv je tematizována nejen korespondence, ale také mezilidská komunikace, vytváření vztahů a vzájemných vazeb.

Slovo kurátorky

„V kontextu prací se objevují překvapivé reakce a témata k širšímu zpracování (formy a funkce komunikace, apropriace, participace, recyklace, pohlednice jako fenomén doby), některé souvislosti odkazují například také k sociologickým úvahám. Prostřednictvím komunikace a tvůrčího aktu tak vzniká obsáhlý materiál zahrnující různorodé artefakty. Nejrůznější situace (které vznikly například při předávání pohlednic) jsem si zapisovala a některé z textů jsou rovněž součástí expozice,” uvedla Jolana Havelková, autorka konceptu výstavy, na níž kurátorsky spolupracovala s Terezií Petiškovou a Denisou Sedlákovou.

Vernisáž v náhradním termínu

Vernisáž výstavy se kvůli nařízením vlády České republiky uskutečnila v dodatečném termínu 23. června.

Ve středu 24. června od 18 hodin proběhne komentovaná prohlídka výstavy. Výstava Šest pohlednic vznikla ve spolupráci s Poštovním muzeem v Praze.

Kdo je kurátorka Jolana Havelková

Jolana Havelková (*1966) je fotografka, pedagožka a kurátorka. Vystudovala Institut tvůrčí fotografie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě. Pro svoji práci využívá kromě fotografie řadu dalších vyjadřovacích prostředků včetně videa a hudby. Její tvorba zahrnuje konceptuální, experimentální, mail-art a site specific projekty. Zabývá se rovněž sociálně-uměleckými akcemi a participativní uměleckou praxí.

Reklama

Výběr článků