Hlavní obsah

Studenti univerzity pomáhají hodnotit projekt Evropského hlavního města kultury

7. 9. 2015, 9:57
Novinky, Alena Lochmannová

Poslední srpnový víkend nabídl návštěvníkům Plzně ojedinělou možnost vidět průvod obřích loutek španělského souboru Carros De Foc.

Foto: Západočeská univerzita v Plzni

Dotazníkového šetření týkajícího se obřích loutek a dalších akcí v rámci programu EHMK 2015 se zhostili především studenti Fakulty ekonomické ZČU.

Článek

Průvod byl součástí programu Evropského hlavního města kultury 2015, do jehož hodnocení je zařazena celá řada organizací, institucí a jednotlivců. V hodnotícím týmu jsou i pracovníci katedry geografie a katedry marketingu, obchodu a služeb Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni.

Ve spolupráci s agenturou CzechTourism, organizací Plzeň 2015, organizací Plzeň-TURISMUS a Českým statistickým úřadem provádějí průběžný monitoring vybraných akcí programu.

„Jsme velice rádi, že se podařilo vytvořit spolupráci se zainteresovanými subjekty a dokázali jsme do šetření zapojit i studenty, kteří tím mohou získat celou řadu praktických zkušeností a vyzkoušet si reálně metody marketingového výzkumu,” hodnotí společnou evaluaci Jan Tlučhoř, vedoucí katedry marketingu, obchodu a služeb.

Dotazníkového šetření týkajícího se obřích loutek a dalších akcí v rámci programu EHMK 2015 se zhostili především studenti Fakulty ekonomické ZČU, ale výjimkou nejsou ani zástupci dalších fakult. Na každé akci pokládají dotazy dvěma stovkám lidí, celkově jich za celý rok obejdou dva tisíce.

Práci v roli tazatele zhodnotila studentka Karolína Ptáčková těmito slovy: „Do dotazování se zapojuji opakovaně a musím říci, že se jedná o práci zajímavou, dynamickou, kontaktní a různorodou. Příjemným benefitem tohoto dotazování je účast na zajímavých akcích. Na druhé straně pro mě bylo překvapující, že je to v jistých chvílích dost obtížná práce.”

Projekt Evropského hlavního města kultury se přehoupl do své druhé poloviny a zábavu tak bude střídat práce na jeho evaluaci. „Dotazování v ulicích při vybraných akcích programu jsou jen jednou částí z celkového šetření, které je pro akce tohoto typu potřebné. Velká část hodnotících prací nás ještě čeká. Jsme všichni rádi, že se nám spolupráce doposud daří, a doufáme, že stejným směrem se bude ubírat i do budoucna,” konstatovala Soňa Machová, vedoucí marketingového výzkumu agentury CzechTourism. Výsledky evaluace budou známy po skončení projektu.

Reklama

Výběr článků