Hlavní obsah

Studenti architektury představí své nápady pro rozvoj Kladna

5. 6. 2020, 15:35
Novinky, Redakce Novinky

Možnými cestami rozvoje území města Kladna se v uplynulých měsících zabývali studenti ČVUT. Jejich originální návrhy budou k vidění ve foyer Kina Sokol. Otevřená vernisáž s programem se uskuteční ve čtvrtek 18. června od 18 hodin.

Foto: Magistrát města Kladna

Článek

Expozice představí práce dvou studentských ateliérů Fakulty architektury ČVUT, a to atelieru urbanismu Klokočka a atelieru krajinářské architektury a designu Rehwaldt.

„Studenti pracovali s rozvojovou plochou za hlavním kladenským nádražím směrem na Kožovu horu, na kterou město zároveň nechává zpracovat i formální územní studii," informoval radní pro rozvoj Lukáš Hanes.

„Předpokládáme, že v rámci programu vernisáže se na toto téma rozvine diskuse. Přítomni budou nejen studenti a vedoucí ateliérů, ale také architekt Šimon Vojtík, profesionální zpracovatel územní studie plochy za nádražím z atelieru Archum,“ uvedla Anna Gamanová, předsedkyně výboru pro rozvoj Kladna.

Studenti se do řešení sousedství vlakového nádraží pustili s tvůrčí energií. Rozvinula se tak diskuse, zda má jít pouze o obytnou čtvrť, či má mít i vyšší nároky na využití potenciálu v podobě krátkodobého ubytování pro letiště, kanceláří, konferenčních center a podobně.

„Území u nádraží se stává z rozvojového hlediska strategické, a to i s ohledem na blížící se spuštění projektu rychlostního drážního spojení Praha-Kladno. Ať se nám může zdát, že je rychlodráha ještě v nedohlednu, jednou tu bude a rozhodně stojí za to mít s tímto územím vyšší ambice. I když pozemky nejsou ve vlastnictví města, může město v případných investorech podněcovat ctižádostivější cíle,“ dodala Anna Gamanová.

Druhým tématem vystavovaných studentských návrhů je koncepce městské zeleně. Studenti se věnovali obecně systému zeleně ve městě a dílčími lokalitami Ronovka, švermovské Havlíčkovo náměstí a městské sady.

„Pro město je spolupráce se studenty jednou z cest, jak přitáhnout pozornost obyvatel k tématům rozvoje města. Studentské návrhy mohou přinést neotřelé nápady, či inspiraci ze zahraničí, které rozdmýchají užitečnou celospolečenskou debatu,“ vysvětluje přínosy spojení veřejné správy s akademickou sférou Anna Gamanová.

„Například představované návrhy systému městské zeleně jsou cenné především v tom, že se na město dívají úhlu, který není svázán běžnými údržbovými potížemi, náklady a rozpočtovými omezeními, netrpí konvenčním pohledem či dlouhodobými pravidly, které město dodržuje a podobně. Zajímavý mi přijde třeba návrh koncepce celoměstské zeleně, který uvažuje o zelených páteřích, stromořadích, propojovacích prstencích, zkrátka jakýchsi pavučinách zeleně. To mi připadá smysluplné, a to i s ohledem na vývoj klimatických podmínek," dodala.

Na vernisáž je zvána široká veřejnost. Výstava architektonických studentských prací pak bude přístupná do konce června, a to v otevíracích hodinách objektu Kina Sokol i při zdejších akcích.

Reklama

Výběr článků