Hlavní obsah

Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou slaví 60. výročí

17. 9. 2013, 17:51
Novinky, Monika Malíšková

Již šedesát roků dlouhou historií se může pyšnit Střední průmyslová škola stavební v Lipníku nad Bečvou. Výročí založení školy si v sobotu 21. září připomenou nejen pedagogové, ale také absolventi a široká veřejnost. Oslavy budou probíhat v areálu školy a také v některých částech města.

Foto: SPŠ stavební Lipník nad Bečvou

SPŠS Lipníka nad Bečvou slaví 60. výročí založení

Článek

„Sobotu 21. září si ve svém diáři rezervoval nejeden absolvent naší průmyslovky. Od roku 1952 jich za svou šedesátiletou historii má lipnická průmyslovka už 7381,“ vypočítává pedagožka Eva Dřizgová a přibližuje také program oslav.

„Dopoledne od 9 hodin proběhne v kostele sv. Jakuba mše za zesnulé profesory a absolventy průmyslovky. Od 11 hodin bude zpřístupněna i věž kostela a zájemci se budou moci zúčastnit organizovaných prohlídek města v 10 a 15 hodin. Na programu je také od 13 hodin průvod absolventů a vyučujících městem,“ uvedla Dřizgová.

Budova lipnické průmyslovky bude otevřená už od 8 hodin pro setkávání pedagogů a absolventů, prohlídku budovy s výstavkami fotografií a tabel, prezentaci sponzorů a pro besedy s hosty, pedagogy, rodiči i zájemci o studium. K dispozici almanachy k 60. výročí školy a suvenýry. Průběžně bude hrát kapela a po celou dobu oslav bude možné zakoupit v prostorách školy občerstvení. 

Výročí slaví také budova školy

Své jubileum slaví také novorenesanční budova, ve které škola sídlí. „V roce 1898, tedy před 115 lety, byla dokončena první etapa výstavby budovy České reálky a její otevření se pro obyvatele Lipníku stalo velkou vlasteneckou událostí. Za tu dobu prošla budova celou řadou změn a rekonstrukcí korespondujících se změnami doby,“ informovala Dřizgová.

Od roku 1953 byla v budově zřízena škola s hydrotechnickým zaměřením pro studenty z Moravy i Čech. Tím začal nástup nových stavařských generací vychovávaných na průmyslovce. Postupně byl budován i Domov mládeže v ulici Novosady.           

Inovace nejen osnov, ale i prostor školy

Střední průmyslová škola v Lipníku nad Bečvou prošla také řadou změn. Ať už šlo o stavební úpravy a rekonstrukce, budování laboratoří, nových odborných učeben, nebo o zavádění nových stavbařských oborů a s nimi také vyučovaných předmětů, které přinášely společenské změny a potřeba praxe.

K základním studijním oborům dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby a pozemní stavitelství byly přidávány nové studijní obory stavební obnova, podnikání ve stavebnictví, geodézie, inženýrské stavitelství, architektura, a to nejen ve studiu denním, ale i pomaturitním a dálkovém. Dnes patří jako zaměření pod jeden studijní obor Stavebnictví.

„Novinkou pro příští školní rok bude otevření dvouletého denního studia určeného k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Stavebnictví,“ vysvětlila Dřizgová. „V letošním školním roce máme ve studijním oboru Stavebnictví v denním studiu zaměření pozemní stavitelství, ekonomika řízení staveb, architektura, inženýrské stavby a nově počítačová grafika ve stavebnictví a v dálkovém studiu pozemní stavitelství,“ dodala.

Bližší informace o škole, vyučujících, třídách, zaměřeních a předmětech mohou zájemci najít na webových stránkách www.spsslipnik.cz, kde je zveřejněn také podrobný program oslav výročí.

Reklama

Související témata:

Výběr článků