Hlavní obsah

Radní navštívili Balkovou a debatovali se starosty obcí severního Plzeňska

24. 8. 2015, 18:48
Novinky, Alena Lochmannová

Rada Plzeňského kraje se na svém výjezdním zasedání ve dnech 20. a 21. srpna setkala se starosty okresu Plzeň-sever a také navštívila budoucí záchytné zařízení pro uprchlíky v Balkové a jednu ze zvažovaných lokalit úložiště radioaktivního odpadu v Tisu u Blatna.

Foto: KÚ Plzeňského kraje

Jednou z lokalit, kterou si radní prohlédli, bylo budoucí záchytné zařízení pro uprchlíky v Balkové.

Článek

Ve čtvrtek 20. srpna se členové rady setkali se starosty Kralovic, Žihle, Kožlan, Manětína a Tisu u Blatna. Hlavním tématem debaty byl stav komunikací na okrese Plzeň-sever.

„Kralovicko je rozsáhlá oblast, co se týká rozlohy území, ale také rozsahem sítí silnic. Zlepšení jejich stavu by pomohlo celému regionu,” uvedl starosta Kralovic Rudolf Salfický.

Dalším problémem, se kterým se území potýká, je úbytek stálých obyvatel, což by mohlo částečně vyřešit právě zlepšení stavu komunikací, po kterých se lidé dostanou do zaměstnání. Nejčastěji obyvatelé okresu dojíždí za prací do Plzně, do středních Čech nebo do Prahy.

„V letošním roce je investice do oprav silnic historicky rekordní, ale bohužel není možné deficit týkající se nevyhovujícího stavu silnic vyřešit v tak krátké době,” uvedl hejtman s tím, že obcím se kraj snaží pomáhat nejen v oblasti rekonstrukce a oprav komunikací, ale díky programu Stabilizace a obnova venkova podporovat rozvoj malých obcí. V příštím roce poputuje do tohoto dotačního programu částka 100 miliónů korun oproti letošním 80 miliónům.

Následující den, v pátek 21. srpna, navštívili členové rady za doprovodu a odborného výkladu ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů území v blízkosti Tisu u Blatna, které je jednou ze zvažovaných lokalit trvalého úložiště jaderného odpadu. Ředitel správy Jiří Slovák informoval členy rady o problematice ukládání odpadů a vysvětlil princip hlubinného úložiště a podal další informace ohledně bezpečného nakládání s vyhořelým jaderným palivem. Pokud by v této lokalitě bylo úložiště vyhořelého jaderného paliva realizováno, uskutečnila by se jeho výstavba nejdříve v letech 2046 - 2064.

Další lokalitou, kterou si radní prohlédli, bylo budoucí záchytné zařízení pro uprchlíky v Balkové. Podle informací náměstka ministra vnitra Jiřího Nováčka by po nutné rekonstrukci zařízení bylo možné zde umístit zhruba 250 běženců, na které by dohlíželo ve směnovém provozu 160 zaměstnanců. Minimální investice do zařízení nutná pro rychlé provizorní zahájení provozu jsou čtyři milióny korun a technicky nejzazší termín zahájení přijímání uprchlíků je 1. ledna 2016.

Prohlídky zařízení se zúčastnil také ředitel krajského ředitelství policie Plzeňského kraje Jaromír Kníže, který uvedl, že personální zajištění by bylo řešeno nejprve přeložením příslušníků z oddělení a také náběry nových policistů či posilami z jiných krajů. V zařízení pro uprchlíky by byla zajištěna také lékařská služba a předpokládá se, že v objektu by byly ubytovány i rodiny s dětmi.

Na závěr výjezdního zasedání členové Rady Plzeňského kraje navštívili opravený zámek v Rabštejně nad Střelou, který je v soukromém vlastnictví manželů Mádrových.

Reklama

Související témata:

Výběr článků