Hlavní obsah

Přemyslovský hrad nad Netolicemi zmiňovala již Kosmova kronika

4. 1. 2016, 17:02
Novinky, Petr Hejna

Jedno z nejstarších měst jihu vlasti se kromě památek, tvořících městskou památkovou zónu, může pochlubit i novodobě rekonstruovaným dřevěným hradištěm ranně středověkého typu, budovaným od roku 2004 dobovými technikami s ověřováním původních technologií, materiálů a nástrojů.

Foto: Petr Hejna

pohled na město z hradeb

Článek

Kosmova kronika zmiňuje toto sídlo již k roku 981, postupně zde je budován archeopark, mající za cíl přiblížit návštěvníkům období českého státu v 10. - 13. století. I. etapa byla dokončena v roce 2007, a tak se na vrchu sv. Ján ční nad potokem dřevěná palisáda se strážní věží, odkud je nádherný pohled na město pod ním. K vidění zde je též profil tělesa sypaného valu z 10. století a terénní zbytky menší klešťovité brány. 

Vizí plánu obnovy je dokončit komplex nejen opevněním, ale i rekonstruovat prostory sloužící bydlení, provozu řemeslnických dílen, nechybět má kastelánský palác a kostele, stejně jako návštěvnické centrum. Mělo by tak na místě, kde se nacházelo jedno z hlavních center přemyslovské právy na jihu Čech, vzniknout přirozené muzeum pod širým nebem.

Město nabízí i dva svatostánky - kostel sv. Václava a kostel Nanebevzetí Panny Marie. První z nich je i nejstarší dochovanou budovou v Netolicích. Tento románsko-gotický kostel pochází z poloviny 13. století, současná podoba obnáší odraz pozdně gotických úprav, nutných po požáru roku 1475 (dokončených padesát let po řádění ohnivého živlu) a zejména barokních přístaveb a oprav. Vede odtud jedna cesta k archeoparku, a to sestupem k potoku Rapačov a následným vystoupáním směrem doprava na vrch.

Druhý z kostelů má v rodném listě jako pravděpodobné pozdně románské jádro z I. poloviny 13. století. Rovněž byl schvácen požárem, a to roku 1619, na obnovu čekající pro změnu pouze takřka třicet let. Od něj je možno kolem knihovny dojít k domu seniorů, odkud je nejlepší výhled na celek hradiště, a vyrazit na kopec opět sestupem k potoku a vystoupat k hradu z druhé strany. Bývalé hradiště má již jen v názvu vrchu připomínku na zde dříve stojící kostel sv. Jana Křtitele, zrušený reformním usnesením v roce 1788 a zbořený o rok později. 

Na náměstí  v centru města stojí sousoší sv. Jana Nepomuckého z roku 1738, kašna z roku 1677, radnice s novorománskou fasádou a významný je renesanční Kudrnův dům (zvaný též Rožmberský), který má dochované původní štíty, portál, a okenní mříže. 

Nejslavnějším rodákem je bezesporu Josef Štěpánek Netolický, jeden z nejznámějších rybníkářů. Netolickem vede jak pěší naučná stezka (zhruba 3 kilometry dlouhá s šestnácti zastaveními), tak padesát kilometrů dlouhá cyklistická.

Reklama

Související témata:

Výběr článků