Hlavní obsah

Počet odtažených vozidel v Plzni neustále roste

13. 6. 2011, 14:29
Novinky, Alena Lochmannová

Za měsíc květen se opět zvýšil počet odtažených vozidel v Plzni. Úsek dopravy v celkovém souhrnu vůbec nejvíc zatěžuje městské strážníky na území plzeňského centrálního obvodu.

Foto: Alena Oudová

Úsek dopravy jako takový v celkovém souhrnu vůbec nejvíce zatěžuje městské strážníky na území plzeňského centrálního obvodu.

Článek

Přes dvě stě řidičů se v květnu provinilo na území plzeňského centrálního obvodu neuposlechnutím zákazů vyplývajících z místní úpravy silničního provozu.

"Jedná se hlavně o stání v zákazech stání a zastavení, parkování na trávníku, v pěší zóně nebo na chodníku, kde to není povoleno dopravní značkou, a porušení zákazu vjezdu," informoval Radislav Neubauer, místostarosta Městského obvodu Plzeň 3. 

V centru porušují řidiči zákon nejčastěji na Palackého třídě, kde parkují přímo na tramvajovém pásu, stejně tak jako na kruhovém objezdu v Divadelní ulici.

"V květnu bylo odtaženo celkem 251 vozidel. To je o více než čtyři desítky aut více než v dubnu. Správa veřejného statku města Plzně, na jejíž odtahové parkoviště vozy odvážíme, vybrala téměř čtyři sta tisíc korun," uvedl Tomáš Petřík, zástupce velitele obvodní služebny Městské policie Plzeň-Střed.

I městské části Skvrňany a Bory zaznamenaly nárůst neukázněných řidičů. Strážníci na Skvrňanech řešili v uplynulém měsíci přes devadesát přestupků. Městská služebna Plzeň-Bory vedle toho na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích odhalila 438 přestupků.

"Neukáznění řidiči si pravděpodobně vůbec neuvědomují, jak nebezpeční mohou být nejen sami sobě, ale především také ostatním účastníkům silničního provozu a obyvatelům města. Jsem rád, že městská policie tento problém nepodceňuje a trvale věnuje dopravě zvýšenou pozornost a kontrolu," uvedl starosta Městského obvodu Plzeň 3 Jiří Strobach.

Reklama

Výběr článků