Hlavní obsah

Obři na Šumavě – legendy, nebo skutečnost?

24. 5. 2013, 18:32
Novinky, Jan Kaše

Staré pověsti, které se dochovaly až do současné doby, hovoří o velkých bytostech, obývající vrcholky šumavských kopců. Existovali obři, nebo jde o výplod lidské fantazie?

Foto: Jan Kaše

Záhadná "kovadlina" u Malče

Článek

Šumava poskytuje nejen krásnou přírodu, fascinující výhledy do vnitrozemí, klid a prostor pro odpočinek a relaxaci, ale také nekonečné množství záhad a tajemství.

Jednou takovou zatím nevyluštěnou hádankou je existence obřích bytostí, které se měly vyskytovat na různých místech Šumavy. Zakládají se tyto pověsti na pravdě nebo jde snůšku nesmyslů?  

Obří hrad

Kde jinde začít, než tam, kde na možnou existenci nadrozměrných bytostí upozorňuje přímo název - Obří hrad. Nachází se na hoře Valy poblíž Kašperských Hor, a to v nadmořské výšce přes 1010 m n. m. Toto místo využívali v době pravěku i Keltové, ale do dnešního dne nebyl nikdo schopen říci, k jakým účelům.

Každopádně právě s touto lokalitou je spojena pověst o obrech, kteří zde žili. Hovoří se tom, že jedna z kostí po těchto bytostech dlouho sloužila jako lávka přes zdejší potok.

„Obři se rozšířili po celém světě a podle prastarých legend, které se vyprávějí, dorazili i do Čech. Přesněji na Šumavu do oblasti Popelná, kde se obzvlášť zabydleli, aby v budoucnu zamotali hlavu nejen archeologům, ale i badatelům a záhadologům,“ uvádí Veronika Rubínková v knize Šumava tajemná.

Psychotronik Pavel Kozák v knize Tajemná místa od Blaníku k Sušici uvádí, že na Obřím hradu jsou pozůstatky bioenergie humanoidních bytostí, které dosahovaly výšky přibližně 3,20 metru. 

Ukrytý zlatý poklad?

Podle jedné z pověstí ukrývali obři zlato, které získali ze šumavských kopců, do jeskyní pod Obřím hradem. Když se odstěhovali, hrad se rozpadl a vchod do jeskyně byl zasypán. Zlatý poklad ale do dnešní doby nikdo nenašel, i když byl údajně jedním člověkem spatřen.

Na Sedle Keltové asi nebyli první

Z Obřího hradu se prý část obrů přestěhovala na Sedlo, které se ční do výšky přes 900 metrů nad mořem. Je pravdou, že tento šumavský vrchol využívali Keltové, kteří si zde vybudovali opevněné hradiště, jehož obranné valy jsou dodnes patrné. Na rozdíl od Obřího hradu zde archeologové nalezli stopy trvalého osídlení.

Podle Pavla Kozáka lze bioenergii po obrech najít nejen na samotném Sedle, ale i pod ním, u kostela v Albrechticích.

Záhadná kamenná kovadlina u Růždského potoka

Pouze několik kilometrů od Obřího hradu se za obcí Maleč nachází lokalita zvaná Růždí. Na skále, která pozvolna stoupá od pravého břehu Růždského potoku, je položen obrovský kámen, připomínající kovadlinu.

„Ti, kdož jej pokládali, měli velmi pravděpodobně něco společného s Obřím hradem a Sedlem. Pod skálou je v hloubi něco, co bychom mohli nazvat uzavřeným úložištěm špatných energií z okolí,“ uvádí se v knize Tajemná místa od Blaníku k Sušici.

Ať již se pověsti o šumavských obrech zakládají na pravdě či nikoliv, budou neustále přitahovat zájem lidí a nahlodávat jejich fantazii. Každý si přece může položit otázku: Co když na tom něco je?  

Reklama

Související témata:

Výběr článků