Hlavní obsah

O víkendu budou ornitologové sčítat vodní ptáky

11. 1. 2013, 11:21
Novinky, Jiří Šafránek

Již 48. ročník Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC) se uskuteční v sobotu 12. a v neděli 13. ledna. V České republice je koordinuje katedra ekologie Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Do sčítání se zapojují členi České společnosti ornitologické, ČSOP i některé skautské oddíly.

Foto: Jiří Šafránek

Exotická kachnička mandarinská je zpestřením zimovišť vodních ptáků v některých městech.

Článek

Hlavním cílem IWC je monitoring početnosti vodních ptáků a jejich změn. V současné době je Mezinárodní sčítání vodních ptáků organizováno ve více než 100 státech 5 kontinentů, kde každoročně 11000 dobrovolných spolupracovníků kontroluje přibližně 20000 vodních a mokřadních lokalit, přičemž je sečteno zhruba 20 milionů jedinců 175 druhů vodních ptáků.

V loňském roce bylo v České republice sečteno rekordních 661 lokalit, byl sečten i rekordní počet 258 293 exemplářů vodních ptáků. Rekordní byly i sečtené počty volavky bílé (569 exemplářů), volavky popelavé (2310 ex.), husy běločelé (50210 ex.), bernešky rudokrké (6 ex.), husice nilské (8 ex.), turpana hnědého (24 ex.), racka bouřního (2002 ex.), racka stříbřitého (2766 ex.) a racka bělohlavého (1229 ex.).

Na střední Moravě se do sčítání vodních ptáků zapojí členové Moravského ornitologického spolku, který je pobočkou ČSO. Během víkendu zkontrolují nezamrzlé úseky řeky Moravy, Bečvy i menších toků, rybníky a štěrkopísková jezera a posčítají všechny volavky, potápky, kormorány, kachny, kachničky, poláky, hvízdáky, morčáky, ostralky, lysky, racky, husy i labutě.

Reklama

Výběr článků