Hlavní obsah

O osvobození města Klatov hovoří historik Jan Jirák z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech

5. 5. 2020, 21:33
Novinky, Hana Jakubčíková Sádlíková

V květnu 2020 si připomínáme 75. výročí konce války v Evropě. "Klatovský region byl v prvních májových dnech roku 1945 svědkem často velice lítých bojů mezi postupujícími jednotkami americké armády a nachystanou obranou šumavských hřebenů," říká historik Jan Jirák z Vlastivědného muzea Dr. Hostaše.

Foto: z archivu Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech

Před 75 lety osvobodili američtí vojáci město Klatovy

Článek

„V polních opevněních proti postupujícím jednotkám amerických 90. a 2. pěší divize stála různorodá směsice německých branců v jednotkách Wehrmachtu, zbraní SS, Hitlerjugend, opomíjené domobrany Volkssturm a nacistických spojenců, např. maďarských a běloruských jednotek nebo exotických indických dobrovolníků bránících okolí Srní a Prášil.

Cesta k osvobození Klatov začala v šumavských průsmycích, které po těžkých bojích na přelomu dubna a května 1945 ovládly pluky 90. pěší divize a otevřely tak cestu do vnitrozemí. Při nich zaznamenali osvoboditelé četné ztráty techniky, bohužel i lidských životů.

Pro zlomení odporu museli Američané využít své absolutní letecké převahy a těžkého dělostřelectva. Zlom nastal ve dnech 4. a 5. května, kdy páteř německé obrany regionu, 11. pancéřová divize, odjela v plné zbroji z Chudenic přes Všeruby a Sv. Kateřinu do amerického zajetí.

Po poledni 5. května se Klatovy vystoupením místního odboje přidaly k povstání a zástupci Revolučního národního výboru začali dojednávat podmínky kapitulace okupační moci ve městě. Podpořil je v tom i důstojník americké zpravodajské služby s kořeny v Československu Frank Binder.

Jeho mise pomohla zajistit slib velitele posádky v Klatovech majora Horna, že jednotky Wehrmachtu se stáhnou do kasáren a vyčkají bez odporu příjezdu americké armády, kterým se pak vzdají. Tím se rozpadla plánovaná německá obrana města. Obávaní příslušníci služeben gestapa a Sicherheitsdienstu uprchli a proti povstání se postavila pouze jednotka Volkssturmu.

Odpoledne 5. května začal ze dvou směrů koordinovaný postup amerických jednotek přes protektorátní hranici směrem na Klatovy. Pravé křídlo, útočící od Javorné, tvořili vojáci 90. pěší divize „Tough Ombres", levé křídlo, postupující od Kdyně, muži 2. pěší divize „Indianhead".

Ve městě nastal klid zbraní a napjaté očekávání příjezdu amerických jednotek. Téměř současně dorazily oba proudy osvoboditelů do města – ve směru od Běšin vojáci 90. pěší divize a od Beňov muži 2. pěší divize. Ve 21.25 hodin 5. května předal major Horn kapitulaci německé posádky Američanům. K zajištění města došlo velice rychle a ve 21.30 hodin ukončily americké jednotky další postup.

K obsazování dalších obcí spadajících správně do katastru města Klatovy a postupu hlavního proudu na Plzeň došlo až v neděli 6. května 1945. Do těchto operací se nečekaně zapojila i průzkumná četa Rudé armády, která přijela ke Klatovům od Nepomuku a Plánice. Tito vojáci jako první spojenci vstoupili do obce Čínov, kde zůstali následujících několik týdnů posádkou. Klatovy tak fakticky osvobodily dvě hlavní spojenecké armády, americká a sovětská," popsal Jirák.

Muzeum v Klatovech připravilo k tomuto výročí výstavu s názvem V jako Vítězství – 5. květen 1945, která potrvá do 28. září.

Reklama

Výběr článků