Hlavní obsah

Nová šance pro rozvoj: systém Otevřené inovace

27. 5. 2014, 9:25
Novinky, Radim Kašpar

Otevřené inovace je nový unikátní systém, který spojuje odborníky z akademické sféry s průmyslovou praxí. Systém Otevřené inovace byl vyvinut pro firmy, které hledají externí odborníky-řešitele svých inovačních výzev s cílem úspory času, energie a také peněz. Nyní se hledají zájemci na Olomoucku.

Foto: TIC

TIC

Článek

Řešení výzkumných a projektových úkolů je nedílnou součástí tvůrčí aktivity pracovníků výzkumu a vývoje. Množství výstupů z těchto projektů zůstává pouze "v šuplíku", aniž by se využily v praxi. A to je bezesporu velká škoda. Často můžeme tímto způsobem získat inovativní nápady, které by uvítala spousta firem ve svém byznysu.

ČR má přitom k dispozici celou řadou kvalitních výzkumných a vývojových pracovišť (VaV), která dosahují výsledků srovnatelných se světovou špičkou, a rozvinutou technologickou základnou ve zpracovatelském průmyslu. V důsledku celé řady příčin, kromě jiného nedostatečné komunikace a spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, však nedochází k optimálnímu využívání výsledků VaV a k posilování konkurenceschopnosti průmyslu se skutečnými ekonomickými přínosy a dopady.

Překážky, které brání účinnému využíváni poznatků VaV v inovacích, přetrvávají jak na straně tvorby znalostí (tj. ve veřejných organizacích), tak na straně subjektů veřejného sektoru, které by tyto znalosti měly pro svůj rozvoj a činnost využívat. Řada výzkumných a vývojových pracovišť zpracovala strategie, jejichž cílem je rozvoj spolupráce s aplikačním sektorem a vytváření vazeb na společnost, a vnitřní pravidla pro komercializaci výsledků VaV a spolupráci s podniky.

Zlínský kraj na tuto situaci reagoval a inicioval systém Otevřené inovace – Inovace2, který spojil odborníky z akademické sféry s průmyslovou praxí. Systém Otevřené inovace - Inovace2 byl vyvinut pro firmy, které potřebují a hledají externí odborníky – řešitele svých inovačních výzev, s cílem úspory času, energie a tím i peněz.

Systém je tzv. virtuálním tržištěm, kde dochází ke spolupráci s externími subjekty aplikační sféry a tím ke komercializaci VaV. Vše funguje prostřednictvím přehledného webového rozhraní www.otevreneinovace.cz. Celý tento systém byl připraven Technologickým inovačním centrem s. r. o.

Pilotní etapa

Pilotní projekt otevřených inovací pod názvem Inovační platforma Zlínského kraje vznikl již v roce 2012. Do této pilotní etapy se zapojilo 13 významných firem Zlínského kraje, které poskytly 27 inovačních výzev, z nichž některé již byly realizovány.

„Přínosné pro nás byly minimálně informace a kontakty získané na osobních jednáních a zkušenosti ostatních firem, které jsme získali na workshopu zaměřeném na energetické hospodářství,” shrnula výsledky pilotního projektu Irena Pilátová ze společnosti Mitas a. s.

Vznikem jedinečného systému Otevřené inovace – Inovace 2 bylo docíleno právě potřebného rozšíření mezi širokou veřejnost. Každý má nyní šanci zapojit se a získat potřebné inovace do svého podniku, nebo naopak komercializovat svůj nápad a získat za něj navíc finanční odměnu.

Reklama

Související témata:

Výběr článků