Hlavní obsah

Nová kniha Rodokmen a vztahy Boženy Němcové připomene 200 let od jejího narození

23. 12. 2019, 9:11
Novinky, Robert Rohál

Hned z kraje roku 2020 přichází jedno zajímavé výročí, o kterém jistě opakovaně uslyšíme. Jedná se o kulaté výročí narození významné české spisovatelky Boženy Němcové, od jejíhož příchodu na svět v nadcházejícím roce uplyne 200 let.

Foto: archiv autora

Obálka nové knihy o Boženě Němcové.

Článek

Výjimečný historický mezník si proto bude jistě možné připomenout na mnoha místech. Již nyní se například ví, že na téma života Boženy Němcové připravuje Česká televize speciální vícedílný pořad se skvělým hereckým obsazením v hlavních rolích.

U příležitosti připomenutí významného data ze života dnes legendární a vážené spisovatelky, se chystají i drobné výstavky a tvář velké umělkyně lze v posledních dnech nalézt coby inspiraci i na zcela nečekaných místech.

Právě v těchto dnech přichází na knižní trh i nová kniha české historičky a spisovatelky Michaely Košťálové Rodokmen a vztahy Boženy Němcové, která si klade za cíl nejen objasnění role spisovatelky Barbory Panklové, provdané Němcové, známé jako Boženy Němcové jako matky a manželky, ale současně i jako přítelkyně několika známých mužů, významných českých lékařů.

Autorka v ní vypráví relativně podrobně o osudech některých členů Boženiny rodiny, a to od její milované babičky Marie Magdalény Novotné přes manžela Josefa Němce až po jejich společné děti. Nevyhýbá se přitom spekulacím o možném šlechtickém původu Němcové a vlastní prostor tím získává například i osobnost Kateřiny Vilemíny Zaháňské, popřípadě její sestry Dorothey, o nichž se na některých místech také občas zauvažovalo jako o možných matkách Barbory Panklové, přestože podobné teze byly nakonec literární vědou více méně spolehlivě vyvráceny.

I navzdory tomuto pojetí, není pro knihu zevrubný popis Boženiny rodiny a jejích kořenů prvořadně zásadním sdělením. To představují až další součásti knihy, jimiž je popis jejího soukromého života i různá zamyšlení, například nad pozoruhodnou Viktorií Paulovou, mladou konfidentkou, i začínající spisovatelkou, která se dostala k Boženě Němcové (svému údajnému literárnímu vzoru) až nebezpečně blízko. Dokonce natolik, že se lze domnívat, že mohla mít ke spisovatelce vztah nejen blízký a obdivný, ale dokonce i romantický.

Autorka knihy se zde snažila dohledat co nejvíce informací, vystihujících osobnost Viktorie Paulové a především charakter její náklonnosti vůči velké spisovatelce. Zajímavou je pak hned i další otázka, a to jaký vlastně byl obecný vztah Boženy Němcové (jež tehdy byla pro svou emancipovanost a modernost někdy považována za českou George Sand) k ženám a jaký k mužům?

Odpověď na tyto a další otázky přináší kniha, jejímž cílem není, jak sama autorka mnohokrát uvedla, vytvářet mystifikující spekulace, nýbrž ukázat křehké city a jemnou duši největší české spisovatelky 19. století, která vždy milovala ryzím citem a ryzost citu na oplátku také požadovala...

Jistým „bonusem“ knihy je pak zevrubné zamyšlení nad postavou Viktorky z pera Boženy Němcové a jejího legendárního díla Babička, pro kterou česká literární věda doposud nenalezla uspokojivou či snad důvěryhodnou, reálnou předlohu.

Kniha Rodokmen a vztahy Boženy Němcové, kterou vydává nakladatelství Petrklíč, není v tomto případě výjimkou, a pokud si chcete o velké spisovatelce pořádně popřemýšlet, je pro vás při výběru knihy na téma „Božena Němcová“ tou pravou volbou.

Reklama

Výběr článků