Hlavní obsah

Nová karosářská dílna poslouží při výuce v Neratovicích

25. 6. 2014, 16:02
Novinky, Jiří Kubík

V objektu Střední odborné školy a Středního odborného učiliště (SOŠ a SOU) Neratovice byla ve středu 25. června otevřena karosářská dílna. Tato dílna byla vybavena v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Foto: Jiří Kubík

Karosářskou dílnu otevřeli náměstek středočeského hejtmana M. Němec, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice M. Hrejsová a starostka Neratovic L. Mrzílková.

Článek

Projekt měl název Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem.

Slavnostního zahájení provozu dílny se zúčastnili kromě domácích řešitelů projektu v čele s ředitelkou školy Marcelou Hrejsovou také náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Milan Němec, starostka města Neratovice Lenka Mrzílková, zástupci projektového týmu a zástupci odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje.  

„Nové technologie a nové postupy výroby vyžadují moderní vybavení odborných dílen, kde se realizuje příprava na praxi. Pokud v ní chce žák uspět, musí být úspěšný již při přípravě ve škole podle nároků školního vzdělávacího programu, jedině tak může být konkurenceschopný na trhu práce. Moderně vybavená karosářská dílna bude sloužit nejen žákům střední odborné školy a středního odborného učiliště v rámci běžné výuky, ale ve velké míře také základním školám v regionu. Právě těmto budoucím středoškolákům je třeba ukázat význam a důležitost studia technicky zaměřených oborů,“ řekl během zahájení provozu karosářské dílny v neratovické škole náměstek středočeského hejtmana Milan Němec.  

Cílem projektu je zkvalitnění povinné výuky prostřednictvím nově pořízeného zařízení a vybavení (nově vybavené laboratoře a učebny technických předmětů, nové stroje a přístroje sledující nejnovější trendy v oboru) a badatelsky orientované vzdělávání.

Aktivitami projektu jsou i volnočasové činnosti žáků středních a základních škol s využitím nově vybavených odborných učeben. Výuka bude navíc probíhat pod odborným pedagogickým vedením zkušených středoškolských pedagogů.   

Svou náplní projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Spolupráce středních a základních škol je jednou z cest, jak umožnit mladému člověku dobře se rozhodnout při volbě budoucího povolání.

Jedněmi z prvních, kteří si mohli nové vybavení karosářské díly vyzkoušet, byli studenti 1. ročníku neratovické školy Marek Svoboda a Jakub Beneš. „Zatím se rozkoukáváme, učíme se pracovat s kovem i dalšími materiály. S novým vybavením se nám pracuje dobře,“ pochvalovali si oba středoškoláci. Podobně pochvalně se k nové dílně vyjádřili i další prváci Petr Špila a Roman Kučma.

„Naši absolventi mají v praxi velmi dobré uplatnění. Očekávám, že nová dílna a hlubší spolupráce se základními školami zvýší zájem o naši školu,“ řekla ředitelka Střední odborné školy a středního odborného učiliště Neratovice Marcela Hrejsová.

Reklama

Související témata:

Výběr článků