Hlavní obsah

Nominujte kandidáty na nejlepší knihovníky a knihovnice Moravskoslezského kraje 2020

19. 6. 2020, 10:56
Novinky, Marcela Stehlíková

Moravskoslezský kraj a Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě vyhlašují výzvu k předkládání nominací na ocenění Knihovnická K2 – Knihovník/knihovnice Moravskoslezského kraje 2020. Návrh na cenu může podat zřizovatel/provozovatel knihovny, knihovna Moravskoslezského kraje nebo fyzická osoba.

Foto: Marcela Stehlíková

Výzva k nominaci

Článek

Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě každoročně oceňují práci veřejných knihoven v kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a také mimořádný přínos jednotlivců k rozvoji oboru.

„Účelem ceny Knihovnická K2 je podpora aktivních knihovníků a veřejných knihoven působících v Moravskoslezském kraji a zároveň motivace nejen pro kolegy z oboru, ale také pro vedení obcí. Ocenění je udělováno ve dvou variantách – v lichém roce je vyhlášena nejlepší Knihovna Moravskoslezského kraje a v sudém roce jsou odměněni 3 Knihovníci/Knihovnice Moravskoslezského kraje. Součástí ocenění je finanční odměna,“ sdělil náměstek hejtmana kraje pro kulturu Lukáš Curylo.

Cena je udělována za nadstandardní aktivity spojené s řízením a modernizací veřejné knihovny nebo její pobočky, za realizaci mimořádných nebo výjimečných činností v oblasti knihovnictví anebo za mimořádný přínos v oboru.

Nominace je možné zasílat na předepsaném tiskopise a v souladu se stanovenými kritérii do 17. července 2020 na adresu Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Nominační formulář a pravidla s kritérii jsou zveřejněny na webových stránkách obou vyhlašovatelů.

Cena Knihovnická K2 je vyhlašována od roku 2015 a ocenění je předáváno u příležitosti Týdne knihoven, který probíhá každoročně vždy první týden v říjnu.

Reklama

Výběr článků