Hlavní obsah

Neziskové organizace dostaly od kroměřížské radnice 1,75 milionu korun

29. 5. 2020, 11:58
Novinky, Redakce Novinky

Kroměřížská radnice rozdělila neziskovým organizacím, spolkům i dalším subjektům, které působí či pořádají akce na území města, zhruba 1,75 milionu korun. Žádosti do 50 000 korun schválila již dříve městská rada, žádosti nad 50 000 korun posuzovali 28. května zastupitelé.

Foto: Město Kroměříž

Ilustrační foto

Článek

„Letos bylo rozdělování dotací složité, neboť kvůli pandemii koronaviru se řada akcí neuskutečnila či neuskuteční. Město se ale nemůže otočit k aktivním organizacím zády, a tak jsem rád, že jsme je významnou částkou podpořili,“ uvedl starosta Jaroslav Němec.

Peníze půjdou na aktivity v oblasti kultury, cestovního ruchu, prezentace města a partnerských měst, životního prostředí, sportu a volnočasových aktivit, výchovy a vzdělávání a aktivit v oblasti sociální a zdravotní. Dotace je poskytována na provoz, činnost a akce. Může činit nejvýše 70 procent celkových výdajů žadatele. Pouze v případě poskytnutí dotace na akci s náklady do 10 000 korun může být příspěvek až 100 procent celkových výdajů.

Žadatelem může být fyzická osoba i právnická osoba, která sídlí, případně vyvíjí činnost na území Kroměříže nebo její aktivity s městem souvisejí. Na akce mohou žádat i střední školy a příspěvkové organizace zřízené Kroměříží, které pořádají aktivity ve prospěch mládeže, občanů a návštěvníků města.

Město letos celkem pro tyto účely vyčlenilo 2,65 milionu korun. „Zbývající částka by měla být rozdělena ve druhé dotační výzvě, v níž budeme žádosti přijímat od 15. června do 26. června. Ve druhé výzvě už ale bude možné žádat pouze na akce, ne na provoz a činnost,“ řekla Jaroslava Krejčiříková z právního odboru radnice.

Loni město podpořilo neziskové organizace, spolky a další subjekty stejnou částkou, s jakou počítá v letošním roce. Mimo dotační systém dostávají navíc některé velké organizace působící na území Kroměříže dotace přímo z městského rozpočtu. Celkem se jedná o dalších zhruba pět milionů korun.

Reklama

Výběr článků