Hlavní obsah

Naučte se, jak nebýt snadnou obětí

13. 7. 2017, 10:16 • Aktualizováno 15. 7. 2017, 13:26
Novinky, Helena Šebestová

Vyzkoušet si v bezpečí, jaké je být napaden, otestovat vlastní reakce ve vyhrocených konfliktních situacích, osvojit si základní sebeobranné dovednosti a techniky a rovnou si vyzkoušet jejich uplatnění v modelových situacích - to vše lze 2. srpna na Praze 6.

Foto: archiv Sebeobrana Praha, z.s.

Modelovky - nácvik sebeobranných situací

Článek

Intenzivní nácvik sebeobranných situací, spojující trénink s absolvováním realistických modelových situací napadení, můžete absolvovat pod vedením zkušených profesionálů, lektorů působících na Faultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy.

„Znalost sebeobranných technik a taktiky snižuje riziko zranění při napadení. Akce ´Modelovky´ nabízí možnost zvýšit své šance ubránit se v případě vyhrocené konfliktní situace včas, tedy dříve, než budete takové dovednosti naléhavě potřebovat,” informoval hlavní instruktor a jednatel Sebeobrana Praha z.s., vedoucí oddělení úpolových sportů a garant výuky bojových sportů na UK FTVS, PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.

Modelovky se konají 2. srpna od 18 do 21 hodin v prostorách UK FTVS (José Martího 269/31, Praha 6). Profesionální instruktoři sebeobrany v intenzivní lekci seznámí se základními pravidly jednání v situacích ohrožení napadením a pomohou osvojit si jednoduché obranné techniky. Následně si vyzkoušíte své reakce v terénu při simulacích napadení.

Z modelovek získáte videozáznam s odbornou analýzou a doporučeními. Nácvik sebeobranných situací je vhodný jak pro návštěvníky kurzů sebeobrany, tak pro úplné nováčky.

Sebeobrana Praha nabízí výuku sebeobrany také v pravidelných kurzech na různých úrovních. Navštívit lze také otevřené kurzy OPENCLASS. Jak probíhají Modelovky, se můžete podívat ve videosestřihu

Reklama

Výběr článků