Hlavní obsah

Na návštěvě v třeboňské psí kuchyni prostopášného politika Petra Voka

29. 4. 2014, 21:39 • Aktualizováno 29. 4. 2014, 21:41
Novinky, Vratislav Konečný

Ač muž frejířský a trunkovný, nebyl Petr Vok z Rožmberka, poslední potomek slovutného českého rodu, pouhým prostopášníkem a zhýralcem. V proslulém filmu Svatby pana Voka je ukázána pouze jedna tvář věhlasného renesančního šlechtice, válečníka, mecenáše, a především velmi dobrého hospodáře.

Foto: Vratislav Konečný

Vchod do Vokova zámku

Článek

Až do roku 1945 užívali Němci pro Třeboň původní název Wittingau, Vítkova ves, podle zakladatele osady Vítka z Klokot. Název Třeboň je doložen roku 1262, s významem Třebonův majetek.

Trochu nepodstatná informace, více nás zajímá až přesídlení (1602) Petra Voka z Bechyně, kde se pilo jak o život, do Třeboně, ze které ustanovil centrum svého dominia. Pitky na Bechyni měly svůj řád a trvaly několik dní. Soustavně.

Padesát let žil ve stínu svého bratra Viléma, po jeho smrti mu spadl do klína obrovský, leč zadlužený majetek. Obklopeno moderní zástavbou zůstalo renesanční město z valné části zachováno, i když před pár desítkami let to byl spíš obraz bídy a nezájmu. Stačí se zadívat na obchodní dům na náměstí vedle domů se sgrafity.

Politik a obratný vyjednavač

Ač měl vítěz nad Turky u Komárna od mládí velký kámen v močovém měchýři a navrch o 27 let mladší ženu, pověstnou Kateřinu z Ludanic, dokázal vybudovat skvostné sídlo s jednou z největších knihoven v Evropě.

Za třicetileté války ji vyrabovali jako půlku okolní Evropy Švédové pro svou panovnici. Možná je lepší, že památky skončily na severu, zlodějů se vyskytlo po staletí víc než dost. Vok byl skvělý politik, jeden z vůdců protestantských stavů.

Lučavky a psi

Vokovi (1539-1611) a Rožmberkům je věnován jeden ze zámeckých prohlídkových okruhů, od jídelny přes pověstný fraucimor po oratoř alchymistů, Rožmberkové soupeřili s Rudolfem II. o vědění v naukách tajemných. Vyskytovali se zde John Dee i Edward Kelley, toho Rožmberkům Rudolf tuze záviděl, lučebnická laboratoř je publiku k nahlédnutí.

Zatímco na Krumlově se prováděly kejkle s transmutací, Vok se zabýval spíše vědami přírodními. Možná se tu lektvařilo pro duševně chorou Kateřinu, měla přinést věno a dát Petrovi dítě, ani jedno se nepovedlo.

V psí kuchyni se podíváte, jak se psáři starali o čtvernožce, normální přípravnu pokrmů najdete na každém slušnějším zámku či hradu. Vok, ač neměl na rozhazování a snažil se rodový majetek zachránit, vyplatil při vpádu pasovských rabijátů toto vojsko a zachránil čest svého panovníka. Petr Vok v roce 1611 zemřel, pochovali ho v nedalekém vyšebrodském klášteře.

Další prohlídka vede soukromými pokoji Schwarzenbergů, kteří panství koupili v roce 1660, to už je historie novodobější. Za války zámek obsadilo gestapo a wehrmacht a začalo se krást, to pokračovalo ve velkém po válce, většina věcí je ze svozů a různých depozitářů. V roce 1947 tzv. Lex Schwarzenberg státně zcizil vše.

Nesmíme opomenout třeboňské rybníkářství, regent Jakub Krčín shlíží ze soklu na hrázi rybníka Svět na své dílo. Ryby přinášely panství peněz jako šupin a správci drali poddané až na kost. Ti chtěli dokonce Voka zavraždit.

Bez ochutnání kapříka či candáta jako byste v Třeboni nebyli a Regent dvanáctku na to, že ryby nepatří jen na vánoční stůl.

Reklama

Výběr článků