Hlavní obsah

Moravskoostravské kostely a banky cílem nedělní vycházky

20. 6. 2012, 9:25
Novinky, Tomáš Majliš

Mnozí obyvatelé a návštěvníci Ostravy si zvykli navštěvovat komentované prohlídky města. Nejbližší z těchto prohlídek s názvem Chrámy Boha a peněz se uskuteční v neděli 24. června od 15.00 hodin.

Foto: Tomáš Majliš

Masarykovo náměstí v Ostravě

Článek

Návštěvníci se během těchto prohlídek budou moci seznámit s moravskoostravskými kostely a bankami a jejich významem pro rodící se velkoměsto na přelomu 19. a 20. století.

Prohlídka bude zahájena u kostela sv. Václava, kde se návštěvníci seznámí s významem této stavby pro vzhled města a také s jejím stavebním vývojem. Jádrem prohlídky budou ale především stavby vzniklé na konci 19. a počátku 20. století, kdy město zažívalo prudký hospodářský a stavební rozmach. Mnozí lidé již tehdy prohlašovali, že tempo růstu Ostravy je přímo „americké“.

Během prohlídky se tak zájemci seznámí s minulostí a pozadím vzniku takových staveb, jakými jsou například dnes chátrající Obchodní a živnostenská banka na Smetanově náměstí, která je dílem otce a syna Deiningerových, nebo Moravskoostravská spořitelna architekta Karla Kotase na náměstí E. Beneše.

Z dalších bývalých nebo dodnes fungujících bankovních domů, které budou navštíveny, lze jmenovat například Anglo-československou banku Josefa Gočára, adaptaci Krausovy vily na banku Union rukou architekta Ernsta Kornera nebo Živnobanku Kamila Hilberta.

V určitém kontrastu k bankovním domům budou představeny také sakrální stavby. Kromě kostela sv. Václava prohlídka zavede účastníky mimo jiné ke katedrále Božského Spasitele arcibiskupského architekta Gustava Merety nebo evangelickému kostelu architektů Troll-Faigl.

Reklama

Související témata:

Výběr článků