Hlavní obsah

Mohutné Veveří, vydrancovaný hrad, zničený přestavbami, pozvolna znovu ožívá

10. 3. 2017, 21:25
Novinky, Vratislav Konečný

Vypadá monumentálně, mohutný hrad se tyčí nad Brněnskou přehradou. Dostal zabrat hlavně v minulém století. Kdysi mocná pevnost založená asi moravským údělným knížetem Konrádem I. Brněnským kolem roku 1059. Ve středověku sloužil jako vězení pro panovníkovy odpůrce, byl v zástavě. Dějiny má pestré.

Foto: správa hradu Veveří

černá kuchyně

Článek

Vykoupit ho chtěl markrabě moravský, pozdější král Karel. Dobýván byl husity, ubránil se vojskům generála Torstenssona, vyplenili ho ale Prusové. V poslední etapě, po roce 1881, ho vlastnil židovský filantrop Mořic svobodný pán Hirsch-Gereut, hrad zmodernizoval a opravil, co se dalo. Po jeho  smrti se zde usadil příbuzný jeho choti Mořic Arnold de Forest. U tohoto pána strávil část svatební cesty (1908) i Winston Churchill s manželkou.

Po vzniku republiky po dlouhých právních bitvách byl poslední majitel donucen přepsat majetek na nově vzniklý stát. Hrad získala Správa státních lesů, zpřístupnila ho veřejnosti a z Veveří se stal oblíbený výletní cíl. Byl nabídnut i T. G. Masarykovi jako reprezentační objekt, prezident se tu sice zastavil, ale hrad odmítl.

Dobojováno, rozkradeno

Až do okupace na hradě probíhaly rekonstrukční a údržbové práce. Za války tu sídlil wehrmacht, při bojích o Brno byl zničen bojujícími armádami a totálně vydrancován. Mobiliář poté doplnili z Konopiště a Křivoklátu.

Nastoupila éra Lesnického učiliště, to se uvnitř vše přestavělo, od roku 1972 do 1999 Veveří spravovalo Vysoké účení technické v Brně, což objektu také neprospělo. Do objektu naprosto necitlivě „zakonzervovaného“ se lil beton ve velkém, památkáři nyní mají obří práci odstranit škody.

Cesta na hrad je spojena s pěkným výletem, projdete lesy kolem přehrady, nebo se sem můžete dostat lodí, zastavuje asi kilometr od Veveří. 

„Hrad Veveří nabízí návštěvníkům dva prohlídkové okruhy, několik sezónních výstav a od roku 2016 též stálou výstavu Lev a orlice. Moravští Lucemburkové a jejich hrad, která si klade za cíl představit široké veřejnosti méně známé příbuzné císaře Karla IV. První okruh vede návštěvníky 1. patrem Paláce s břitovou věží, kde uvidí postupně se opravující reprezentační místnosti zařízené podle posledních majitelů - tedy z přelomu 19. a 20. století,“ láká k návštěv Veveří kastelánka hradu Mgr. Lenka Florková.

Má na starosti rozsáhlý objekt, jeden z nejvýznamnějších na Moravě. Druhý okruh  ukazuje hospodářské zázemí hradu, sklepy, půdy a věnuje se složitému stavebně - historickému vývoji hradu Veveří (okruh je přístupný od 15 let).

Bohatá kulturní nabídka

Na Veveří se koná mnoho kulturních akcí, ze kterých si určitě vyberete - akce zaměřené na gastronomii (Slavnosti moravského uzeného, Ochutnej Česko), vojenskou historii (např. z období napoleonských válek), hudební festivaly (Moravské hrady, Lughnasad), sportovní akce (Běžíme na hrad! Tour de Veveří) nebo divadelní představení.

„Jelikož byl hrad Veveří ve druhé polovině 20. století značně poškozen nejen nevhodnými opravami, ale také neúdržbou, snaží se správa hradu každou sezónu ukázat svým návštěvníkům něco nově opraveného - letos to bude další z místností I. prohlídkového okruhu - takže hrad návštěvníkům pokaždé ukáže něco nového. Je tedy se pokaždé na co těšit,” dodala kastelánka Florková.

Reklama

Výběr článků