Hlavní obsah

Modrava a Železná Ruda jsou nejlepší v třídění odpadu v Plzeňském kraji

24. 9. 2015, 22:04
Novinky, Alena Lochmannová

Ve čtvrtek 24. září byly v historických prostorách chotěšovského kláštera slavnostně oceněny obce a města Plzeňského kraje zapojené do soutěže na podporu třídění odpadů pod názvem My už třídit umíme!.

Foto: KÚ Plzeňského kraje

Šumavské obce jsou nejlepší v třídění odpadů v Plzeňském kraji.

Článek

Soutěž již po desáté vyhlásil Plzeňský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, kteří společně realizují v našem kraji projekt na podporu a rozvoj třídění odpadů. Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství a vyhlásit nejlepší města a obce Plzeňského kraje v třídění odpadů, především pak papíru, skla, plastů a nápojového kartónu.

Volbou objektu chotěšovského kláštera organizátoři připomněli, že odkazem pro budoucí generace by neměly být hory odpadků, ale hodnoty, na které i naše budoucí generace budou pohlížet s obdivem, jako nyní pohlížíme my na díla stará několik století jako na odkaz našich předků.     

Stejně jako v loňském roce byly do soutěže automaticky zařazeny všechny obce a města, které jsou zapojené do celorepublikového systému třídění a využití odpadů společnosti EKO-KOM, a.s. Soutěže se zúčastnilo 483 obcí a měst kraje. Soutěž je rozdělena do dvou kategorií, v první kategorii soutěžily obce do 1000 obyvatel, ve druhé pak města a obce nad 1000 obyvatel. Do soutěže byly rovněž zařazeny městské obvody statutárního města Plzně, a to do jednotlivých kategorií podle počtu svých obyvatel.

V prvním kole se hodnotila statistická a samotnými obcemi vykazovaná data ze systému EKO-KOM v roce 2014, především množství vytříděných odpadů, včetně odpadů z obalů, na jednoho obyvatele. Dále pak hustota sítě barevných kontejnerů druhy odpadů, které mají občané možnost sbírat a třídit nebo počet obyvatel obce připadající v průměru na příslušný počet kontejnerů na tříděný odpad.

Do druhého kola pak podle stanoveného pořadí postoupilo 15 nejlepších malých obcí do tisíce obyvatel a 10 nejlepších obcí a měst nad tisíc obyvatel. Tyto obce a města navštívila bez vědomí vedení obce odborná komise složená ze zástupců vyhlašovatelů soutěže a hodnotila umístění kontejnerů a sběrných stání na vytříděný odpad, čistotu okolo kontejnerů včetně čistoty samotných kontejnerů či např. zda na kontejneru jsou pro obyvatele informace o tom, který vytříděný odpad lze do kontejneru vhazovat.

V kategorii malých obcí do 1000 obyvatel si nejlépe vedly obce Modrava, Čilá  a Srní. V kategorii velkých obcí nad 1000 obyvatel to pak byly obce Železná Ruda, Štěnovice a Holýšov. Kromě diplomu a věcného daru si první tři oceněné obce v obou kategoriích odnesly také finanční dar od Plzeňského kraje.

„Obcím patří nejen gratulace, ale také poděkování, že třídění odpadu věnují pozornost a motivují občany, aby odpad třídili a udržovali pořádek v okolí sběrných míst. Čím větší bude podíl vytříděného odpadu, tím méně budeme spotřebovávat primárních zdrojů,” řekl při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí Václav Štekl.  

Reklama

Související témata:

Výběr článků