Hlavní obsah

Majitelé veřejné zeleně ve Frýdku-Místku musí pokosit do pátku

28. 6. 2017, 13:25
Novinky, Jana Matějíková

Statutární město Frýdek-Místek má vyhlášku o údržbě a ochraně veřejné zeleně, která nařizuje vlastníkům veřejné zeleně kosit trávu nejméně dvakrát ročně. První seč musí provést do 30. června a druhou do 15. září.

Foto: magistrát FM

seč veřejné zeleně

Článek

Následně jsou povinni zajistit odvoz posečené trávy, a to nejpozději do tří dnů po seči. V opačném případě jim za porušení vyhlášky hrozí finanční sankce.

Vyhláška je účinným nástrojem v boji s ignoranty, kteří v minulosti na výzvy města ohledně údržby pozemků vůbec nereagovali. Na mnohých místech byla tráva až metr vysoká a město nemělo páku, jak donutit majitele, aby ji posekal. Nyní má vyhlášku. Po uplynutí termínu první seče bude na včasné pokosení dohlížet městská policie a také referenti odboru životního prostředí a zemědělství. Kontroly budou prováděny průběžně v rámci běžného terénního šetření, ale také na podněty občanů.

V případě nepokosených ploch, pořídí strážníci nebo úředníci fotodokumentaci daného místa a sepíší záznam. Vlastníkovi pozemku bude následně zaslána písemná výzva k posečení trávy, uveden v ní bude i náhradní termín, do kterého musí povinnost splnit. Pokud tak neučiní, bude věc řešena jako přestupek s uložením sankcí. Od 1. července hrozí každému za porušení vyhlášky pokuta až do výše 100 tisíc korun. (§ 4 odst. 2 zákona č. 251/2016 Sb.)

„Městské trávníky jsou sečeny nad rámec této vyhlášky. Sekačky na parterové trávníky letos vyjedou celkem sedmkrát. Trávníky v sídlištních zástavbách budou sečeny celkem pětkrát, což je oproti loňsku jedna seč navíc. Vycházíme tak vstříc občanům, kterým kvetoucí a vzrostlá tráva způsobuje alergické reakce, zároveň tím eliminujeme množství klíšťat ve městě a zvyšujeme celkovou estetičnost,“ připomenul výhody častějšího sečení primátor Michal Pobucký s tím, že zaměstnanci městských technických služeb sečou trávu od konce dubna až do konce září.

Technické služby mají na starost téměř 150 hektarů travnatých ploch nejen ve městě, ale také v jeho místních částech Lískovec, Skalice, Panské Nové Dvory, Chlebovice, Zelinkovice a Lysůvky.

Technické služby nezajišťují sečení travnatých ploch, které nepatří městu. Přehled ploch včetně mapového vymezení a fotografie  

Reklama

Výběr článků