Hlavní obsah

Lidé lidem: v Ostravě se představují poskytovatelé sociálních služeb

22. 6. 2017, 14:21
Novinky, Josef Zajíc

Ve čtvrtek 22. června se koná od 9.00 do 16.00 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě již X. ročník akce Lidé lidem. Jde o představení poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Čtvrteční den zahájil Michal Mariánek, náměstek primátora města Ostravy.

Foto: Josef Zajíc

Ostrava 22.6.2017 Lidé lidem na Masarykově náměstí.

Článek

Dopoledne připravili pořadatelé projektový den pro děti ze základních a středních škol. Žáci společně se svými učiteli postupně navštívili stánky, ve kterých jsou popsané nabízené služby. Tam dostávají projektové otázky, které musí vyřešit. Řešení není jen teoretické, ale musí si vyzkoušet jednotlivé eventuální zdravotní postižení a vyřešit, jak a čím by mohl takovému člověku pomoci.

V jednotlivých stáncích jsou ukázky, jak musí řešit svůj život slabozraký, popřípadě jednotlivec s úplnou ztrátou zraku. Jak musí reagovat člověk se ztrátou sluchu a dalších postižení. Cílem je postupně dětem vysvětlit, jak ony mohou pomoci a varovat je před nebezpečnými činnostmi, kde dochází ke zranění. 

Pro děti a studenty byly také připraveny kreativní dílny. Na pódiu a před ním zhlédly děti taneční a divadelní představení v podání uživatelů sociálních služeb. Středisko volného času Zábřeh představilo přítomným aktivitu - Fotbal pro rozvoj.

Prezentovala se Městská policie Ostrava ukázkami z kynologie, hipologie s ukázkou policejních koní.

V 11.15 vystoupila kapela Trigon band a následovalo taneční vystoupení dívek skupiny Centrom.

Odpolední program otevřela ve 13.15 vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy Jaroslava Rovňáková. 

Program ve 13.20 zahájila Mens Sana - kapela Třesk. Dále budou pokračovat ukázky v jednotlivých stáncích poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit. Poradí, pomohou, zajistí. 

K vidění budou ukázky Městské policie Ostrava, Českého červeného kříže, ukázky canisterapie a dalších. Bude pokračovat kulturní program, a to jak na pódiu, tak před ním.

Prezentovat se bude domov Čtyřlístek s bubenickou skupinou Rytmy. Rodinné a komunitní centrum Chaloupka předvede pěvecké vystoupení. Pantomimou se představí Salesiáni Dona Bosca.

Na závěr se představí se svými tanečními vystoupeními Michaela Kosiecová a taneční skupina Jekhetane - street dance..

Celou akci Lidé lidem moderuje Petr Rajchert. 

Reklama

Související témata:

Výběr článků