Hlavní obsah

Königstein láká stále více českých návštěvníků, dětem nabízí programy v kostýmech

15. 6. 2017, 9:45 • Aktualizováno 15. 6. 2017, 9:46
Novinky, Vratislav Konečný

Saská pevnost Königstein nedaleko českých hranic je už řadu let výletním místem našich turistů. Přitahuje je nejen objekt masívní barokní pevnosti tyčící se na stolové hoře labských pískovců, ale i stálé expozice a krátkodobější akce.

Foto: Foto_Festung_Koenigstein_gGmb

Výstava je interaktivní

Článek

Velmi navštěvovaná je kolem Vánoc, či při vojenských slavnostech. Pro návštěvníky z Česka jsou všude české popisky i audioprůvodci i verzi pro děti.

Na stálé výstavě In lapide regis / Na Kameni Králově se děti mohou převléci do barokních kostýmů, vyzkoušet si těžkou rytířskou helmu, zazpívat písničku o pevnosti, vystřelit z virtuálního katapultu, či sami postavit pevnost z barevné stavebnice. Za odměnu mohou třeba ochutnat koláč velký jako kolo od vozu ve starobylé pevnostní pekárně.

Králův Kámen byl historicky českou pevností

Český král Václav I. pečetil dne 7. května roku 1241 na Kameni Králově („in lapide regis“) hornolužickou hraniční listinu, upravující průběh hranice mezi míšeňským biskupstvím a Horní Lužicí, patřící k Českému království. V listině je Königstein – Králův Kámen – zmiňován poprvé.

Nejprve zde stál kamenný hrad, barokní pevnost pochází z let 1589 až 1594 za vlády saského kurfiřta Kristiána I. (1560 – 1591). Během této doby vznikají mimo jiné Dům nad průjezdem a budova dělostřelecké obrany spolu s 2,2 km dlouhou poprsní hradbou kolem celé hory.

Událost je na výstavě připomenuta ve formě dioramatu, kde uvidíte velké staveniště v měřítku 1:20. Na dřevěných lešeních, u jeřábů a v dílnách pracuje více než stovka stavebních dělníků. Stavební materiál přivážejí těžce naložené koňské povozy. Scénu oživují zvuky kladívek, klepání, řehtání koní a změti hlasů.

Každý rok do pevnosti zavítá půl miliónu návštěvníků z celého světa, mezi nimi i desetitisíce z České republiky. Ve stálé expozici V lapide regis - Na Kameni Králově je ve více než 30 místnostech názornou a zábavnou formou zpracována osmisetletá historie pevnosti Königstein, od první písemné zmínky o pevnosti v roce 1241 až do otevření zdejšího muzea v roce 1955. Je umístěna ve dvou patrech v Domě nad průjezdem (německy tzv. Torhaus) a v budově pro dělostřeleckou obranu (tzv. Streichwehr) vysoko nad vstupem do pevnosti.

Děti se tu v kostýmech doslova vyřádí

U vstupu na výstavu je stojan s dětskými kostýmy ve velikostech 110-146. Děti se do nich mohou převléct, možná se přenesou o pár stovek let zpět, do doby baroka. V expozici se smí fotografovat, ale jen bez blesku.

Můžete si vyzkoušet tíhu středověké helmy, uvidíte a vyzkoušíte virtuální katapult, můžete si zkusit, jak se staví pevnost, nebo naservírovat jídlo saskému kurfirstovi. V pevnosti v dobách NDR vznikaly animované večerníčky, ty tu běží pro připomenutí nedávna. Uslyšíte lidovou píseň Auf der Festung Königstein, nazpívanou dětským pěveckým sborem Semperovy opery, poprvé i její českou verzi Na pevnosti Königstein v úpravě Cyrila Podolského a Davida Rottera.

Lákadel je tu mnoho, od kočárového průvodu Augusta Silného, přes váhu, kde nechával vážit své hosty před a po opulentních hostinách. Na děti čeká i hra venku, kde s pomocí fotek hledají ukryté předměty - je toho zkrátka víc než dost.

Reklama

Výběr článků