Hlavní obsah

Klášter, přebudovaný císařem po vzoru Escorialu, ukrývá cenná umělecká díla

25. 1. 2020, 21:18
Novinky, Petr Hejna

Oním klášterem je Klostenburg u Vídně, císařem byl Karel VI. a El Escorial je komplex známého mohutného španělského královského sídla. Klášter u Dunaje ukrývá četné umělecké skvosty, jako unikátní zlatem zdobený oltář, mistrovské středověké obrazy, korunu arcivévody, ale i vinné sklepy.

Foto: Petr Hejna
Článek

Co by to bylo za historickou památku, kdyby se k ní nevázala nějaká legenda. V případě Klostenburgu není nikterak krvavá, jak bývá ku potěše mnohých zvykem, ale váže se k postavě markraběte Leopolda III. Babenberského, zakladatele kláštera.

Ten v těchto místech měl nalézt na větvi kvetoucího stromu svatební závoj své ženy Anežky z Waiblingenu, kterou si coby dceru císaře Jindřicha IV. a vdovu po vévodovu Fridrichovi vzal o devět let dříve. K založení kláštera v místě nálezu závoje došlo roku 1114, Leopold (*1073 Melk; †1136 Klostenburg) i Anežka (*1072 nebo 1073; †1143) jsou v klášteře od jejich skonu pochováni. Leopold byl v roce 1485 prohlášen za svatého a od roku 1563 je uváděn jako patron Rakouska.

Významnou přestavbu realizoval císař Karel VI. (*1685; †1740), a to po vzoru barokního paláce a hrobek španělských králů El Escorial. Tato úprava byla dokončena roku 1739, nicméně i tak se dochovaly četné prvky předchozích období.

Vstup a do prostor kláštera pro turisty začíná u pokladny v mohutnými sochami zdobeném přízemním sále, odborně zvaném, i na mapce objektu uváděném coby sala terrena.

Jedním z nejdychtivěji vyhledávaných uměleckých skvostů je Verdunský oltář. Nejmenuje se tak proto, že by ho někdo přivezl z bitvy u Verdunu, ale nazývá se po svém tvůrci, kterým byl Nicolas de Verdun (*1130 Verdun; † kolem 1205 okolí Tournai). Toto dílo jednoho z největších zlatníků pochází z roku 1181 a na padesáti a jedné smaltované desce, sestavených později do triptychu, zobrazuje scény ze Starého i Nového zákona.

Možno je též navštívit klenotnici, jejíž největší cenností je koruna rakouského arcivévody. Okruh pojmenovaný Stiftsführung krom Verdunského oltáře zpřístupňuje freskami zdobený klášterní kostel, oku neuniknou raně barokní varhany. Velký okruh - Die Große Stiftsführung, zavede jak do středověkých prostor, tak do Mramorového sálu a barokních komnat císaře Karla VI.

Ke klášteru patří po staletí (ba přímo v počtu více než devět) produkce vlastního vína z jedněch z nejstarších vinohradů celého Rakouska, které mají přes 100 hektarů. Seznámit se s historií vinařství, sestoupit 36 metrů do nejspodnějšího patra podzemních barokních sklepů, i v závěru klášterní víno ochutnat ve vinotéce je možno v rámci okruhu Die Weinkellerführung.

Sbírky středověkého umění patří mezi nejstarší světové galerie, zájemci již od roku 1774 mohli obdivovat mimo Verdunského oltáře například Klostenburgskou Madonu (cca  r. 1300) nebo obrazy Ruelanda Frueaufa mladšího (*1470 Salzburg; †1545 Pasov): Leopoldův oltář, zobrazující legendu o založení kláštera, Ukřižování, či oltář s vyobrazením legendy o sv. Janovi. Neznámý gotický malíř - Mistr Klosterneuburského oltáře, v letech 1330 - 1331 namaloval na zadní stranu Verdunského oltáře čtyři biblické výjevy: Ukřižování Krista, Smrt Panny Marie, Vzkříšení Krista a kombinaci výjevu Tři Marie u hrobu s Noli me tangere (Nedotýkej se mne).

Klášter, který byl i po jistou dobu sídlem Babenbergů a Habsburků, stejně jako v meziválečném období zásadním vzdělávacím zařízením pro kněze po vystudování působící v Čechách a na Moravě, je otevřen celoročně a každý den. Otevírací doba a ceny okruhů ZDE.

Reklama

Související témata:

Výběr článků